Skriv en debattartikel

Observera att Du på debattsidan alltid måste skriva under med namn!

Allt material på debattsidan i Nya Lidköpings-Tidningen lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

Vi förutsätter att skribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Vi förbehåller sig rätten att stryka material.

Det går också bra att skicka debattartiklar till debatt@nlt.se.