Hoppa till huvudinnehållet

Rondeller behöver två körfält – nu vill Trafikverket agera: ”Tydligt problem”

Publicerad:
Reporter Martina Rask
Martina Rask
martina.rask@nlt.se
Något måste göras på kort sikt med rondellerna vid Ågården och Ljunghed. Det slår nu även Trafikverket fast.
Något måste göras på kort sikt med rondellerna vid Ågården och Ljunghed. Det slår nu även Trafikverket fast. Foto: Sören Turesson

Väg 44 genom Lidköpings rondeller är en barriär för stadsmiljö och utveckling.

Det anser Lidköpings kommun och vill att vägen ska gå utanför stan.

Trafikverket dröjer med besked om ny väg men sätter nu ned foten vad gäller rondellerna.

Lidköpings kommun har väntat i många år på studien som ska föreslå åtgärder för trafikproblem på Trafikverkets väg 44.

Till slut så blev den av och i november presenterades en nära hundra sidor lång genomgång (åtgärdsvalsstudie) av sträckan Trollhättan, Grästorp, Lidköping på väg 44.

Innehållet framstår som viktigt för många lidköpingsbor eftersom den i en del pekar ut framtiden för det som alla snackar om: bilköerna.

Stor irritation

För var och en som bor i Lidköping så har det blivit tydligt att rondellerna som 44:an passerar blivit flaskhalsar i trafiken. Det har med åren vuxit till ett irritationsmoment för invånare, kollektivtrafik men även för passerande godstrafikchaufförer.

Dessutom bedöms 44:ans sträckning bromsa utvecklingen av kommunens planer på utbyggnad av bostäder och verksamhetsmark.

Väg 44 genom Ågårdsrondellen är en passage för bland annat godstrafik. Vid rusningstrafik stoppas flödet och 44:an brister i sin kapacitet.
Väg 44 genom Ågårdsrondellen är en passage för bland annat godstrafik. Vid rusningstrafik stoppas flödet och 44:an brister i sin kapacitet. Foto: Sören Turesson

Trafikverkets perspektiv är bredare än kommunens och myndigheten måste ta hänsyn till allt från regional utveckling till trafiksäkerhet. Att man till slut tagit tag i frågan beror på att regionen prioriterat det. Uppdraget är att identifiera bristerna och föreslå åtgärder.

Att sträckan av väg 44 har betydelse beror bland annat på att den är ett strategiskt vägnät för tyngre transporter, för farligt godstrafik, kollektivtrafik, pendling, turism. Vägen är länken som kopplar ihop E6 vid Uddevalla med E20 i Götene.

Johan Larsson, Trafikverket. Det kan behövas åtgärder i närtid för att få bukt på trafikstockningarna i rondellerna, menar han.
Johan Larsson, Trafikverket. Det kan behövas åtgärder i närtid för att få bukt på trafikstockningarna i rondellerna, menar han. Foto: Paul Bjorkman

Inte tagit ställning

I studien presenteras två alternativ över hur man skulle kunna förbättra framkomligheten på sträckan.

Om de flesta av Lidköpings politiker och stadsplanerare fick välja så är ”alternativ förbifart” det bästa valet. Det innebär en ny väg utanför stan mellan Alebäcksrondellen och Råda, den så kallade Förbifart Lidköping.

Men Trafikverket tar ännu inte ställning. Det är något som Johan Larsson, utredningsledare på Trafikverket, noga understryker.

Han betonar att de två åtgärdsalternativen står än så länge jämbördiga sida vid sida. Förslaget att behålla 44:an genom rondellerna pekas inte ut som sämre eller bättre än förslaget att bygga en ny väg som går förbi Lidköping.

Ågårdsrondellen Lidköpingrondell trafik snö
Ågårdsrondellen Lidköpingrondell trafik snö Foto: Sören Turesson

Vad är de största bromsklossarna på sträckan, menar du?

– På sträckan Grästorp, Lidköping har vi problem med trafiksäkerheten kontra Försvarsmaktens behov. Det är inte på hela sträckan, men på vissa delar. Och vad gäller Lidköping så är det framkomligheten som är problemet. Sedan har Lidköpings kommun ett behov av att växa i det område när 44:an ligger, säger Johan Larsson.

”Rondeller tydligt problem”

I alternativet som innebär att 44:an blir kvar där den är och passerar genom rondellerna i Lidköping, pekar Trafikverket på det som de flesta vet. Belastningen är för hög. Trafiken blir trög och hackig och flyter inte på i Ljungheds- och Ågårdsrondellen. Värst är det mellan 16-tiden till 17-tiden, men även under rusningstrafiken på morgonen.

– Det är tydligt att det är problem i rondellerna, säger Johan Larsson.

I studien föreslår Trafikverket att något måste göras på kort sikt.

Med kort sikt menas åtgärder inom en femårsperiod. Det skulle ske i väntan på beslut om de mer omfattande åtgärderna som kan ta mellan 10 till 20 år att förverkliga.

Den kortsiktiga åtgärden skulle fokusera helt på sträckan som går mellan Ågårds- och Ljunghedsrondellen. Rondellerna skulle byggas om med dubbla körfält, är förslaget.

Får dubbla körfält plats där?

– Det kommer att krävas en ombyggnad. Man får nyttja den plats man har. Vi tror att den möjligheten finns.

Det blå fältet visar ungefär var en ny väg 44 förbi Lidköping skulle kunna passera. Det är vad många politiker och stadsutvecklare i Lidköping drömmer om.
Det blå fältet visar ungefär var en ny väg 44 förbi Lidköping skulle kunna passera. Det är vad många politiker och stadsutvecklare i Lidköping drömmer om. Foto: Trafikverket

Förbifart har fördelar

Vad gäller de två långsiktiga alternativen så pekar Trafikverket på mestadels positiva effekter för båda.

Man anser att det skulle ge en minskad restid och bättre trafiksäkerhet att leda 44:an förbi Lidköping. Det ger även positiva effekter för utvecklingen av kommunen, men ger samtidigt nya störningar för människor och djur. Samhällsekonomiskt bedöms en förbifart lönsam trots en betydande investering med belopp på från 520 upp emot 970 miljoner kronor.

Samhällsplanerare Martin Björklund, Lidköpings kommun, menar att trafiksituationen i Lidköping kommer att lätta betydligt om Trafikverket bygger en förbifart.

– Nuvarande 20-30 procent av trafiken som bara vill passera Lidköping på 44:an får en snabbare väg och gör framkomligheten i rondellerna större.

Trafik med farligt gods försvinner, hastigheten kan sänkas och nya bostadsområden mellan Ljunghed och Lidåker blir möjliga att genomföra.

Martin Björklund, samhällsplanerare i Lidköping.
Martin Björklund, samhällsplanerare i Lidköping. Foto: Thomas Kühnel

Behålla befintlig väg

Men alternativet att behålla den befintliga sträckan mellan Alebäcksrondellen och Ågårdsrondellen i en ombyggd version har också positiva effekter, enligt Trafikverkets studie. Den skulle resultera i fyra körfält på Ågårdsbron, dubbelfiliga rondeller och en ny bro för gång- och cykeltrafik. Prislappen uppskattas till mellan 150 till 270 miljoner kronor. I detta alternativ ingår även förändring av sträckan Ågården till Ågårdsrondellen som föreslås mötessepareras i en 2+1 väg för en hastighet med 100 kilometer i timmen, samt ombyggnad av korsning med väg 187 till cirkulationsplats. Det ger en kostnad med 130 till 250 miljoner kronor, vilket innebär att genomfartsalternativet har en total uppskattad kostnad med 280 till 520 miljoner kronor.

Frågan är vilket förslag som kommer att ”vinna”?

Johan Larsson väntar just nu på att olika remissinstanser ska säga sitt om studien. I början av 2024 bedömer han att Trafikverket kan komma med ett svar.

– De första månaderna under nästa år ska vi fatta beslut om vad vi rekommenderar, säger han.

”Helt nödvändig”

Kommunstyrelsen i Lidköping har redan svarat på remissen.

– Vi har väntat 25 år på det här. Nu gäller det att hålla hårt i processen, säger Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Även om det ligger långt borta så har vi aldrig varit närmare än nu. En förbifart är helt nödvändig, konstaterar Gustav Edvinsson (S) oppositionsråd.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad

Ågårdsrondellen Lidköpingrondell trafik snö
Ågårdsrondellen Lidköpingrondell trafik snö Foto: Sören Turesson
Det här är sträckan som behöver förbättras och är i detalj analyserad av Trafikverket och berörda kommuner. Bristerna är många, anser Trafikverket.
Det här är sträckan som behöver förbättras och är i detalj analyserad av Trafikverket och berörda kommuner. Bristerna är många, anser Trafikverket. Foto: Trafikverket

Åtgärder på lång sikt om väg 44 ska fortsätta att gå igenom rondellerna

 1. Från Ågården till Ågårdsrondellen mötesseparerad väg 1+2 med 100 kilometer i timmen.
 2. Cirkulationsplats vid väg 187
 3. Viltstängsel
 4. Dubbelfilig Ågårdsrondell
 5. Ågårdsbron får fyra körfält.
 6. Gång- och cykeltrafik sker på egen bro
 7. Ljunghedsrondellen får dubbla körfält och anslutningarna längs väg 44 får dubbla körfält.
 8. Sträckan mellan Ljungheds- och Skararondellen mötessepareras till 2+1 med 80 kilometer i timmen.
 9. Mötesseprarerad väg mellan Ågården och Ågårdsrondellen, 100 kilometer i timmen.
 10. Cirkulationsplats vid korsning med väg 187.

Vad innebär en förbifart av väg 44?

 1. En ny väg på cirka 6,3 kilometer söder om Lidköping
 2. Utpekad att gå mellan Alebäcksrondellen väg 44 till väg 44 vid Björksäter
 3. Mötesseparerad 2+1-väg
 4. Plankorsning där den passerar Kinnekullebanan
 5. Korsningspunkt med väg 187 som blir cirkulationsplats
 6. Ny bro över Lidan
 7. Viltstängsel
 8. Faunapassage
 9. Nuvarande väg 44 genom Lidköping blir kommunalägd och stadsanpassas

20 procent kör bara förbi Lidköping

Lidköpings kommun har utfört en genomfartsanalys för väg 44 genom Lidköping för att undersöka vilken typ av trafik som passerar.

Det har skett genom nummerplåtsräkning.

Det preliminära resultatet av mätningen är att cirka 20 procent av trafiken består av genomfartsresor, det vill säga trafik som inte har Lidköping som mål.

80 procent består av lokaltrafik.

Andelen 20 procent motsvarar cirka 1 600 fordon per dag. Av dessa är 68 procent personbilar, 19 tunga lastbilar och 13 procent lätta lastbilar.

Källa: Åtgärdsvalsstudie förbifart Lidköping, sträckan Trollhättan-Grästorp-Lidköping

Artikeltaggar

GrästorpJohan LarssonLidköpingLidköpings kommunMartin BjörklundModeraternaSocialdemokraternaTrafikTrafikverket

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.