Hoppa till huvudinnehållet

Huskroppar med totalt 18 bostäder planeras – så kan nya kvarteret vid röda husen se ut

Publicerad:
Förslag på hur kvarteret Uranus, Vulcanus kan se ut om en ny detaljplan godkänns. Esplanaden får här en helt ny gestaltning och de röda husen skyddas av olika krav.
Förslag på hur kvarteret Uranus, Vulcanus kan se ut om en ny detaljplan godkänns. Esplanaden får här en helt ny gestaltning och de röda husen skyddas av olika krav. Foto: Link arkitektur

Esplanadens fyra röda hus ska ingå i ett mindre bostadskvarter med plats för 10 till 18 bostäder.

Så ser förslaget på detaljplan ut för ett av stans mest skyddsvärda områden.

Men vägen dit kräver omfattande åtgärder: sanering av förorenad mark, flytt av ledningar och en omgestaltning av omgivande gator.

Kvarteret är mest känt för sina ”röda hus” och har genom åren skapat åtskilliga diskussioner.

De utgör ett sista kulturhistoriskt minnesmärke över vad Lidköpings stadsgräns en gång gick och byggnaderna är relativt välbevarade från den tid då de byggdes, det vill säga i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Någon större förståelse för dess värde har inte kommunen haft förrän länsstyrelsen satte ned foten under en detaljplaneprocess. Platsen för husen och bakomliggande parkering planerades en gång för polishus och därefter för ett bostadskomplex med parkeringshus.

På bilden syns förslag på hur nybyggda hus skulle kunna se ut från Norra Torngatan betraktat.
På bilden syns förslag på hur nybyggda hus skulle kunna se ut från Norra Torngatan betraktat. Foto: Link arkitektur

Ska synas i sömmarna

Men nu är det andra tongångar. Snart ska ett förslag på detaljplan ut på samråd till myndigheter och andra berörda och där har kommunen detaljstyrt vad som får göras med husen. De ska bevaras så långt det är möjligt.

I planen läggs dessutom fyra nya huskroppar till i kvarteret så att det möjliggör totalt upp till 18 bostäder. Den parkeringsplats som låg bakom de röda husen kommer i en ny plan försvinna och slutas till det kvarter som det en gång varit. Några meter av Norra Torngatan tas i anspråk för hustomter och görs smalare. Även Esplanaden som totalt sett är är föremål för en större översyn gestaltas om och ger plats åt cyklister och träd.

Rivningsförbud och skydd

I förslaget ställs stora krav på exploatören som är Projektlaget i Lidköping att bevara de fyra husen. Företaget har företräde till marken när det vann en markanvisningstävling genom sitt förslag ”Livet på Krukmakargatan”. Rivningsförbud av husen och krav i detalj på bevarande av exempelvis takhöjd, fasad, lister, fönster och tegeltyp finns. Kakelugnarna i husen får inte rivas.

Utredningar visar att bullernivån från gatan tvingar fram att sov- och allrum måste placeras in mot gården. De nybyggda husen måste sedan följa en viss mall där inget hus får ha mer än två våningar.

Så här ser det aktuella området ut i dag. Med en ny plan försvinner den närmaste parkeringen norr om de fyra husen och ersätts med bostäder. Norra Torngatan förelås bli enkelriktad och ge några meter till bostadskvarteret.
Så här ser det aktuella området ut i dag. Med en ny plan försvinner den närmaste parkeringen norr om de fyra husen och ersätts med bostäder. Norra Torngatan förelås bli enkelriktad och ge några meter till bostadskvarteret. Foto: Sören Turesson

Visa upp Småtta

I planen öppnar man för att markera ”Småtta”, det så kallade ”sketdiket” som utgjorde gränsen in till staden. Det skulle kunna ske genom en öppen dagvattenhantering eller med gatustenar, skriver man i detaljplansförslaget.

”Sketdiket småtta” utgjorde stadens gräns vid de Röda husen

Vidare visar markanalyser att det finns bly och kvicksilver i marken som kräver sanering. Fördjupade markundersökningar måste ske. Ett annat arbete innefattar nya VA-ledningar och nya dragningar under mark.

Det visar sig att de parkeringsplatser som försvinner vid byggnation inte kommer i att ersättas.

Utgifter för kommunen

Helhetstanken med planen är att återskapa ett kvarter runt de bevarade röda husen med småskalig bebyggelse och en innergård som ger plats för servicehus, uteplatser och grönytor.

För Lidköpings kommun innebär det ett ekonomiskt åtagande. Den intäkt på cirka 2,1 miljoner kronor som tillfaller kommunen vid försäljning av marken är en marginell del av investeringsutgifterna som uppskattas till 12,4 miljoner kronor. I den summan ingår ombyggnation av gator, nya VA-ledningar, drift av skötsel och underhåll och sanering. Exploatören måste däremot stå för sanering inom markområdet.

Fem företag bakom det vinnande bidraget – de får bygga Röda husenNu pekas framtiden för de röda husen utFukt- och rötskador i historiska röda husen vittnar om bristande underhåll

Läs mer om trafiken

I planförslaget finns följande förslag på trafiklösningar:

  1. Esplanaden omgestaltas. Cyklar får en körbana. Träd som tas bort vid parkeringen ersätts med nya träd längs gatan.
  2. Norra Torngatan blir enkelriktad norrut. Utfarten mot Esplanaden tas bort.
  3. Målargatan får ett istället för två körfält ut mot Esplanaden och ett dubbelriktat cykelfält.
  4. Infart till Åhlénsparkeringen eller parkering Syd, som den kallas i underlaget, liksom till parkeringshuset i Pollux, möjliggörs enbart från Götgatan.
  5. Källa: Detaljplan för del av Uranus och Vulcanus (röda husen), Lidköpings kommun.
Detalj från dörr i de gamla husen som kan bevaras.
Detalj från dörr i de gamla husen som kan bevaras. Foto: Thomas Kühnel
Vid återställandet av de röda husen till bostäder får inte kakelugnarna röras.
Vid återställandet av de röda husen till bostäder får inte kakelugnarna röras. Foto: Thomas Kühnel
En kvällsbild på de röda husen och Esplanaden. Här syns gatans bredd. I förslaget vill man anlägga cykelfält framför husen.
En kvällsbild på de röda husen och Esplanaden. Här syns gatans bredd. I förslaget vill man anlägga cykelfält framför husen. Foto: Sören Turesson
Foto: Sören Turesson

Artikeltaggar

Bostad och byggenBostäderDetaljplanerLidköpingNorra TorngatanParkeringSaneringUranus

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.