Hoppa till huvudinnehållet

Utredningen klar – här läggs krutet för nya badhuset: ”Vi bedömer att det är möjligt”

Publicerad:
Reporter Martina Rask
Martina Rask
martina.rask@nlt.se
Om politikerna ger klartecken till ett planuppdrag startar sektor service omedelbart detaljplanearbetet med ett badhus norr om IP Framnäs.
Om politikerna ger klartecken till ett planuppdrag startar sektor service omedelbart detaljplanearbetet med ett badhus norr om IP Framnäs. Foto: Thomas Kühnel

Lidköpings styrande partier vill inte placera ett nytt badhus vid Folkets park.

Nu kommer utredningen som visar på möjligheter för en ny placering norr om IP Framnäs.

– Bedömningen är att det är möjligt, säger Björn Jonsson.

Önskemålet om placering av det planerade badhuset ändrades i ett slag 2022 när en ny politisk styrning tog över rodret i Lidköping.

I maj 2023 gick man vidare med inriktningen att undersöka om en ny placering norr om IP Framnäs kunde vara lämplig. Tidigare idé att lägga badhuset vid Folkets park ratades till oppositionens förtret. Utgångspunkten för omtaget var att ett nytt badhus vid Folkets park skulle ligga som en mur framför planerad bebyggelse så att utsikten över vattnet blev lidande.

Politiska styret fick med sig SD i badhusfrågan: ”Går vidare med plan B”
Den röda kilen visar placering av badhus i förhållande till industriområde.
Den röda kilen visar placering av badhus i förhållande till industriområde. Foto: Afry

Närheten till närliggande industrier och strandskyddsfrågan behövde emellertid utredas innan man gick vidare och öppnade för att göra en ny detaljplan för området.

Nu är den utredningen framme på bordet.

Så här ser riskerna ut

Ett konsultföretag har undersökt riskerna med ett badhus som ligger granne med en industri. I utredningen pekas järn- och stålgjuteriet E Sabel ut som den egentliga riskfaktorn. Brand och spridning av giftiga gaser är ett riskscenario där avstånd till en kommunal anläggning för allmänheten är ett måste.

Fyra faktorer bedöms i dagsläget kunna minska riskerna. Ventilation på rätt ställe, entréer och utrymningsvägar på avstånd från fabriken och brandteknisk skydd i fasader som vetter mot E Sabel, är tre av dem. Den fjärde är att avstånd mellan fastighetsgräns och simhall ska vara minst 25 meter.

Även påverkan från bensinstationen ST1 och Shell är undersökt, men avförd som en betydande risk.

Identifiering av verksamheter som kan påverka badhuset. Shell, St1 bedöms i nuläget inte påverka, däremot finns det åtgärder att ta hänsyn till i förhållande till gjuteriet E Sabel.
Identifiering av verksamheter som kan påverka badhuset. Shell, St1 bedöms i nuläget inte påverka, däremot finns det åtgärder att ta hänsyn till i förhållande till gjuteriet E Sabel. Foto: Afry

Acceptabel

Slutsatsen som presenteras för de politiska partierna är att placeringen är acceptabel ur riskhänseende om minsta avstånd är 50 meter till E Sabels fastighetsgräns.

Ett annat hinder att komma över är strandskyddet. Men sektor samhälle tror på möjligheten att kunna upphäva skyddet i framtiden.

– Ja, det tror vi. Ett badhus är till för allmänheten och det skulle öppna upp för att området användes mer, säger Björn Jonsson, chef för tillväxtenheten.

Hur lämpligt är det att lägga ett badhus på platsen?

– Vi har gjort en bedömning att det är möjligt, men att det först måste prövas i en detaljplaneprocess av markanvändning.

Han säger att om politikerna väljer att gå vidare med platsen och ger sektor samhälle ett planuppdrag, så kör man igång så snabbt man kan med det arbetet.

– Det är högsta prioritet på den detaljplanen. I så fall startar vi det omedelbart, slår han fast.

I ett planuppdrag ska man även undersöka förorenad mark, naturvärden, dagvattenfrågor och geoteknik, liksom prövning av strandskyddet.

När kan Lidköpingsborna förvänta sig en färdig detaljplan?

– Om politikerna säger ja till ett planuppdrag så kan vi kan ha ett antagande av detaljplan för badhus i slutet av 2024.

Ingen ny upphandling?

Nästa kommunstyrelse ska politikerna slå fast om man ska fortsätta med det entreprenadavtal man ingått i projektet av badhus och återuppta projekteringsarbetet.

Frågan bordlades i maj 2023.

Det förslag som nu finns är att man fortsätter utan någon ny upphandling. En ny upphandling uppskattades fördröja projektet med 12 till 20 månader och inte minska investeringskostnaden.

Hur ska ett badhus ägas och drivas?

Lidköpings kommundirektör har fått uppdraget att undersöka vilka för- och nackdelar det finns med att genomföra badhusprojektet i något av kommunens bolag.

Kontakt har tagits med tre kommuner som har nya badhus, man har tagit del av en utredning från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och en rapport från KPMG och sammantaget talar informationen därifrån mot att lägga badhusprojektet genom bolag.

Kommuner får mer ut av sina badhusbyggen om de äger dem själva, enligt SKR och KPMG.

Källa: Nytt badhus i Framnäs, Lidköpings kommun

Artikeltaggar

BadanläggningarFolkets parkFramnäsFritid och livsstilLidköpingPolitik

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.