Hoppa till huvudinnehållet

Platserna som står på tur när Lidköping växer: ”Vill inte avvakta för länge”

Publicerad:
Reporter Martina Rask
Martina Rask
martina.rask@nlt.se
Vad står på tur i Lidköping – vilka planer gäller för byggande? Björn Jonsson, chef för område tillväxt, presenterade i våras priolistor för politikerna.
Vad står på tur i Lidköping – vilka planer gäller för byggande? Björn Jonsson, chef för område tillväxt, presenterade i våras priolistor för politikerna. Foto: Sören Turesson

Om Lidköping ska växa så måste det finnas en plan för det.

På politikernas bord finns det numera en priolista om vad som står näst på tur.

Vad händer med Lockörn IP, Hovby och Filsbäck?

Lidköpings kommun vill få fler invånare.

Med nya industrier i antågande till Lidköping och Mariestad så bedöms det viktigare än någonsin att det finns nya områden att bygga på.

”Vi måste växla upp takten”, uppgav exempelvis kommundirektör Ulrika Strandroth Frid efter en information om etableringen av en batterifabrik i Mariestad.

Volvos batterifabrik kräver snabb omställning i Lidköping: ”Vi måste gasa”

Det hon syftade på var bland annat Lidköpings tillgång till byggklar mark. Utan det kan vare sig företag eller nya invånare etablera sig i stan.

Frågan är hur planen ser ut för utbyggnaden av kommunen?

Badhus och Framnäs

NLT har tagit del av den prioriteringslista över planer som sektor samhälle jobbar efter. Nu ska den redovisas för politikerna för att de ska få en översikt.

Sektor samhälle har där pekat ut vilka platser som är i störst behov av olika typer av planer under det kommande året.

Föga förvånande är det en detaljplan för ett nytt badhus som står överst på listan. Det är en satsning det talats om i årtionden och som alla politiker vill få i mål.

Beslutet att riva upp en tidigare badhusplacering har fördröjt pågående arbete med att göra en detaljplan för Framnäs för bostäder. Men någon gång i höst vill man att en detaljplan ska kunna gå ut på samråd.

– Vi vill inte avvakta för länge. Under året vill vi ta in synpunkter på planen. Den ska ut på samråd i år, säger Björn Jonsson, chef för område tillväxt.

Förutom badhuset och Framnäs, vad vill du framhålla i prioriteringen?

– Jag vill inte rangordna något, men det jag vill särskilt lyfta fram som viktigt område är att arbeta med är Hovby som är lämpligt för verksamhetsmark. Vi behöver ha verksamhetsmark på lager, för i förlängningen handlar det om att skapa fler arbetstillfällen.

Björn Jonsson lyfter även vikten att starta ett planarbete nästa år för att se om mark vid Stenportsskolan är lämplig för ett äldreboende.

– Social välfärd har ett behov av ett boende 2028.

Många projekt samtidigt

Han understryker att sektor samhälle måste jobba fram planer för industrier och bostäder parallellt för att balansera möjligheten till jobb och boende i kommunen.

Just nu jobbar sektor samhälle med att få byggklar mark för hus i Askeslätt och Vinninga och med att fylla verksamhetsmarken i Kartåsen.

– I Askeslätt blir det cirka 60 småhustomter samt cirka 20 grupphus. Det finns ännu inga tilldelade tomter, målet är att denna etapp ska vara byggklar under senare delen av 2024.

Vid det som kallas för Östra entrén – den del av Wennerbergsvägen där ett ställverk är placerat – ska ett övergripande planarbete igångsättas. I framtiden ser man platsen som ett område för bostäder och kanske handel.

– Där kan vi göra utredningar i tidigt läge om hur vi exempelvis kan förstärka området med el och VA och bredband. Då blir det blir enklare att genomföra detaljplaner när det är dags.

Start i Lockörn

Marken där Lockörns IP ligger är numera kommunal mark och tidigt gick politikerna ut med att det kan vara lämpligt för bostäder. Området prioriteras högt vad gäller planarbete som ska påbörjas det kommande året.

– I Lockörn gör vi tidiga utredningar av mark och miljö och geotekniken i höst. Vi vill se vad det finns för förutsättningar – är det envånings eller tvåvåningshus som gäller? Det hjälper oss att veta hur vi ska gå vidare när vi ber om ber om ett planuppdrag hos politiken.

Kommunen köper klassiska idrottsplatsen: "Tilltänkt bostadsområde"
Lockörns IP är såld till Lidköpings kommun. I år påbörjas undersökningar som ska visa vilka bostäder marken är lämplig för.
Lockörns IP är såld till Lidköpings kommun. I år påbörjas undersökningar som ska visa vilka bostäder marken är lämplig för. Foto: Thomas Kühnel

VA-brist försenar Filsbäck

Ett område som det varit tyst om en lång period, men som har en etta på prioriteringslistan över påbörjade planer, är Filsbäck.

I västra delen finns ett område som till häften ägs av kommunen och fritidspolitikern Christian Poucette (M). Här finns i dag en pay- and playbana. Den östra delen, som ligger vid Lidköpings golfbana, är det där fastighetsbolaget Erik Hemberg fastighets AB vill bygga. Totalt kan de båda områdena ge cirka 700 bostäder.

– Planarbetet i västra delen har pågått i flera år och det går inte i den takt vi önskar. Det gäller även östra delen. Centrala Filsbäck är ett utvecklingsområde och här finns även möjlighet till kommunala verksamheter, säger Björn Jonsson.

Att arbetet stoppat upp beror på att kommunens VA-ledningar har kapacitetsbrist och behöver förstärkas för att klara alla nya bostäder.

När sker den förstärkningen?

– Ja, det jobbar vi på. Vi försöker komma framåt där. Jag har diskussioner med Lidköping miljö och teknik AB om det.

Förslaget kan ge plats för 600 bostäder
Skiss över ett tilltänkt bostadsområde vid golfbanan i Truve, Filsbäck. Utbyggnaden försenas på grund av otillräckligt VA-nät.
Skiss över ett tilltänkt bostadsområde vid golfbanan i Truve, Filsbäck. Utbyggnaden försenas på grund av otillräckligt VA-nät.

Så här ser priolistan i Lidköpings kommun ut:

Pågående planer:

Prio 1

Framnäs – bostäder

Liden – bostäder

Röda husen – bostäder

Östra hamnen – infrastruktur

Prio 2

Filsbäck verksamhetsmark – verksamhet

Järpås stationshus – Trafikverket

Silverbyn – bostäder

Sjölunda Led 2:4 – bostäder

Skyffeln – bostäder

Spiken

Prio 3

Del av Fredriksdalsområdet

Motorstadion

Städet 12

Vilande eller ej påbörjade planer som politikerna vill ska utföras:

Prio 1

Badhuset

Filsbäck västra och östra – bostäder

Prio 2

Garvaren – bostäder

Sothönan – bostäder

Prio 3

Brynåsa – bostäder

Ulvekroken – bostäder

Här är platserna för planer som avses påbörjas 2023-2024:

Prio 1

Lockörn IP – ska planeras för bostadsmark

Stenporten – äldreboende med 60 platser

Östra entrén – mark på båda sidorna av Wennerbergsvägen där bland annat ställverket står i dag. Vill göra plats för bostäder och förskola,

Guldvingen – ska planeras för möjligheten att använda som boende innan försäljning

Hovby – verksamhetsmark för industri och företag

Kartåsen in- och utfarter

Prio 2

Kållandsö

Västra Lidan

Artikeltaggar

BadanläggningarBostad och byggenBostäderFastigheterFilsbäckFramnäsJärpås

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.