Hoppa till huvudinnehållet

LISTA: Så mycket får regionens toppolitiker i arvode: ”Höga men väl avvägda”

Publicerad:
Johnny Magnusson (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande, har det högsta arvodet som heltidsanställd politiker.
Johnny Magnusson (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande, har det högsta arvodet som heltidsanställd politiker. Foto: Roland Svensson

Regionrådens arvoden höjs med 2,3 procent för 2022 i Västra Götalandsregionen. Ett regionråd får då ett grundarvode på 74 513 kronor i månaden.

Vad tycker regionråden själva om sina arvoden?

Det är regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) som uppbär det högsta arvodet i Västra Götalandsregionen. Utöver sitt grundarvode som heltidsanställt regionråd, får han ytterligare betalt för sitt uppdrag som regionstyrelsens ordförande, det högsta politiska uppdraget i regionen. Totalt med sitt tillägg, tjänar han 96 867 kronor i månaden.

Näst mest bland regionråden tjänar Helén Eliasson (S), i sin egenskap av regionstyrelsens vice ordförande. Hon har ett månadsarvode på 89 416 kronor.

Efter henne kommer sju regionråd med ett arvode på 81 964 kronor per månad. De får sina tillägg på grund av sina ordförandeskap för olika nämnder och utskott.

De sex återstående regionråden har inga tillägg utan enbart grundarvodet på 74 513 kronor.

Det är regionfullmäktige som fastslår arvodena, och det görs i slutet av en mandatperiod, under våren före höstens val, inför nästa mandatperiod, för att politikerna inte ska kunna påverka sina egna arvoden. Det är sedan arvodesberedningen som handlägger arvodena och de uppräkningar som görs varje år.

Grundarvodet ska höjas med hänsyn tagen till löneutvecklingen för anställda i hela i Västra Götalandsregionen. För 2022 har arvodesberedningen fastslagit en höjning med 2,3 procent.

Tjänstemän får dubbelt

Kjell Nordström (S) från Skara, är vice ordförande i arvodesberedningen. Vad anser han om nivån på regionrådens arvoden?

– Man kan alltid diskutera vad som är rimligt. Men ledande chefstjänstemän i regionen har i vissa fall dubbelt så mycket betalt som regionråden. Det är ju ändå regionråden som ska ut i valrörelsen och försöka bli omvalda. Det slipper de olika direktörerna, menar Kjell Nordström.

Kjell Nordström minns att det var annorlunda förr. I den stora kommunreformen från 1971 då den högste tjänstemannen hade samma lön som det högst betalda landstingsrådet.

– Men i dag har tjänstemännen betydligt högre lön. Men det är marknadens villkor. Regionråden i Västra Götaland och Skåne ligger också betydligt under regionråden Stockholm, konstaterar Kjell Nordström.

Han menar att det är viktigt att regionråden får en lönenivå så att alla i samhället ska kunna åta sig uppdraget.

– Det finns ju de som tjänar betydligt mer än som regionråd och de tror jag inte skulle ge sig in i politiken eftersom de då får sämre lön. Men regionråden får inte leva i en gräddklass, och det gör de inte. Dessutom är du inte regionråd så många år, menar Kjell Nordström.

Linn Brandström (M), regionråd, tycker att arvodet är bra, med tanke på att de leder en organisation med 56 000 anställda.
Linn Brandström (M), regionråd, tycker att arvodet är bra, med tanke på att de leder en organisation med 56 000 anställda. Foto: Peter Wahlström

”Ett bra arvode”

Linn Brandström (M), regionråd från Töreboda, betonar att hon inte kan påverka sitt arvode.

– Men jag tycker att det är ett bra arvode och skäligt i förhållande till det stora ansvar man har. Regionråden i Västra Götalandsregionen är ju ledningen över en organisation med 56 000 medarbetare. I mitt uppdrag som ordförande i personalutskottet så handlar det väldigt mycket om att ha avstämning med HR-direktören och vara uppdaterad i allt hela tiden.

Hon vill också peka på att det inte räcker att bara vara uppdaterad i personalfrågor.

– Som ledamot i regionstyrelsen så måste jag vara insatt i alla regionens områden.

Linn Brandström berättar att hon har fått frågan om varför ett regionråd ska ha mer betalt än till exempel en sjuksköterska.

– Det handlar om att uppdraget som politiker inte är detsamma som en tjänstemans uppdrag. Att vara regionråd innebär att vara tillgänglig i princip alla dagar i veckan och tider, det finns ingen lagstadgad semester, ledighet eller anställningsskydd.

– Vi vill ju ha en bred variation bland politiker. Vi vill att alla ska ha möjlighet till ett politiskt uppdrag. Det innebär också att det finns människor som har ganska mycket mer i lön än vad arvodet är i dag. De människorna vill man också ska kunna ta ett uppdrag, menar Linn Brandström.

Alex Bergström (S), regionråd i opposition, vill inte kommentera sitt arvode och betonar att de själva inte kan påverka sina ersättningar.
Alex Bergström (S), regionråd i opposition, vill inte kommentera sitt arvode och betonar att de själva inte kan påverka sina ersättningar. Foto: Roland Svensson

”Ska vara självständig”

Alex Bergström (S), regionråd i opposition, från Falköping, har inget tillägg till sitt arvode, utan har enbart grundarvodet på 74 513 kronor.

– Jag kan inte och har ingen kommentar om mitt arvode, säger han.

Han vill också betona att de nuvarande regionråden inte är med och bestämmer sitt eget arvode. Han tycker inte heller man ska jämföra regionråden med riksdagsledamöter, som en del gärna vill göra.

– När regionen bildades så beslutades att regionen skulle vara självständigt i fråga om vilka arvoden vi skulle ha, säger han.

Conny Brännberg (KD), anser att arvodena är höga men väl avvägda.
Conny Brännberg (KD), anser att arvodena är höga men väl avvägda. Foto: Alf Ehn

Höga men väl avvägda

Conny Brännberg (KD), regionråd från Skövde, anser att arvodena är höga.

– Men de är väl avvägda för uppdraget som regionråd. De flesta regionpolitiker är ju fritidspolitiker och min bedömning är att regionen ligger på rimliga nivåer. Men som regionråd har jag ett högt arvode.

Regionrådens arvoden
NamnMånadsarvode inklusive särskilt ordförandeuppdragSärskilt uppdrag
Johnny Magnusson (M)96 867 krOrdförande regionstyrelsen
Helén Eliasson (S)89 416 krVice ordförande regionstyrelsen
Håkan Linnarsson (S)81 964 krAndre vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Bijan Zainali81 964 krAndre vice ordförande regionutvecklingsnämnden
Linn Brandström (M)81 964 krOrdförande personalutskottet
Pär Lundqvist (L)81 964 krOrdförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Kristina Jonäng (C)81 964 krOrdförande regionutvecklingsnämnden
Conny Brännberg (KD)81 964 krOrdförande kulturnämnden
Ulrika Frick (MP)81 964 krOrdförande kollektivtrafiknämnden
Alex Bergström (S)74 513 kr
Janette Olsson (S)74 513 kr
Lars Holmin (M)74 513 kr
Heikki Klaavuniemi (SD)74 513 kr
Carina Örgård (V)74 513 kr
Håkan Lösnitz (SD)74 513 kr

Arvoden i Region Stockholm

I Stockholm beräknas regionrådens arvoden i procent av statsrådens ersättningar. De regionråd som varit i tjänst mindre än fyra år får 80 procent av ett statsråds arvode, och de som jobbat mer än fyra år får 90 procent av statsrådets ersättning.

Stockholms regionråd före fyraårsgränsen: 113 600 kronor.

Stockholms regionråd efter fyraårsgränsen: 127 800 kronor.

Politikern på den högsta posten som ordförande i regionrådsberedningen, i dag Irene Svenonius (M), får dock ett högre arvode. För 2022: 142 000 kronor.

Källa: Dagens Nyheter

Artikeltaggar

PolitikRegionstyrelsenVästra Götalandsregionen

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.