Brett stöd för vargjakt i Sverige

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det finns ett politiskt stöd för att minska vargstammen.
Foto: Heiko, Junge
Vargjakten pågår just nu, och 33 av knappt 400 vargar får fällas. Det behövs dock bara 100 vargar i Sverige. Det är i alla fall den summa som de forskare Naturvårdsverket anlitat tagit fram för att Sverige ska klara EU:s direktiv om gynnsam bevarandestatus.

För att ha marginal bestämde riksdagen 2013 att minsta antalet vargar skulle ligga inom spannet 170 till 270. Naturvårdsverket fick samtidigt uppdraget att inom det givna spannet fastställa ett exakt antal. Myndigheten bestämde då minsta antalet till 270.

Efter regeringsbytet 2014 gav regeringen, inte riksdagen, Naturvårdsverket uppdraget att försöka öka antalet vargar ännu mer. Myndigheten landade då i 300 vargar. 300 är alltså det antal som både gäller och inte gäller. Det gäller såtillvida att det är den nivå som berörda myndigheter har att arbeta efter. Det gäller inte eftersom det demokratiskt fattade beslutet är 170 till 270.

Det går givetvis att resonera kring att ändamålen helgar medlen, men i ingen annan fråga hade det accepterats att regering och myndigheter rundar demokratiskt fattade beslut. Demokrati och rättssäkerhet ska omfatta även frågan om varg.

Under den nu pågående vargjakten finns det de som väldigt högljutt framför sin kritik. Det finns även de som på ett mer handgripligt vis försöker störa eller till och med förstöra jakten. Det är alltså lätt att få bilden att det finns ett demokratiskt motstånd mot att jaga varg.

Så är dock inte fallet. Centerpartiet har beslutat att arbeta för att i ett första steg få ner stammen till 170 vargar, och sedan 150. Moderaterna och Kristdemokraterna har lovat att vargstammen ska ner till 170. Sverigedemokraterna vill ha ett tak om 270 vargar. Socialdemokraterna står bakom riksdagens beslut om 170 till 270. Officiellt i alla fall. I riksdagens miljö- och jordbruksutskott har de snarare arbetat för en ökning.

Liberalerna har som vanligt fastnat lite i ordningsfrågor, men flaggar för en minskning ner till 170 till 270. Med tanke på att det egentligen bara är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som uttryckt är emot en ordentlig minskning av vargbeståndet är en ökad vargjakt en demokratisk ickefråga.

Förra vinterns inventering visade 395 vargar. Till detta kommer de valpar som föddes i fjol. Alltså minst fyra gånger fler än vi egentligen behöver för att klara en gynnsam bevarandestatus. Vi har 130 till 250 fler vargar än de politiska ambitionerna. Det demokratiskt fattade beslutet överskrids med 130 till 230 vargar.

Med tanke på den breda riksdagsmajoritet och det vetenskapliga underlaget det trots allt finns för en radikal minskning av vargbeståndet borde det inte vara några problem att ändra reglerna. Inte minst då vi inte längre har en miljöpartistisk miljöminister som kan obstruera.

När nu inget hindrar att låta folkviljan och vetenskapen styra vargfrågan, skrid till verket. Minska vargstammen med minst 130 djur, inte de 33 myndigheterna gett folket, och se till att hålla stammen på den nivån. Allt annat är odemokratiskt.

Per-Ola Olsson

SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.