Straffa inte de ambitiösa eleverna

Debatt
PUBLICERAD:
Gymnasieelever måste därför låtas studera parallellt på Komvux och läsa de kurser de vill eller behöver, tycker Moderat skolungdom.
Foto: Jessica Gow/TT

Komvux är idag en fantastisk möjlighet för ungdomar och vuxna att läsa till eller ikapp de gymnasiekurser man missat. Däremot ges denna möjlighet endast efter man gått ut gymnasiet och fyllt 20 år. Detta betyder att gymnasieelever som vill läsa kurser utöver sitt program får vänta tills de går ut. Därför vill vi i Moderat Skolungdom att gymnasieelever skall kunna läsa kurser på Komvux, parallellt med sina gymnasiestudier.

Under de tre senaste terminerna har svenska gymnasieelever behövt anstränga sig mer än någonsin tidigare med anledning av den omfattande distansundervisningen. Stressen och pressen att prestera och nå de önskade betygen har aldrig varit högre. Dessvärre har många elever inte nått sina mål, då förutsättningarna varit väldigt olika än tidigare. En pandemi skall inte försämra gymnasieelevers möjligheter att studera vidare eller göra så de måste läsa om kursen i ett helt år. Komvuxstudier skulle då öka elevens möjligheter att plugga upp de betyg som man tappat under distansstudierna.

Komvuxstudierna är inte bara en tillfällig lösning på pandemins konsekvenser utan skulle även öppna nya möjligheter för elever som vill läsa specifika ämnen. Sverige är nämligen ett avlångt land med en stor landsbygd och flera mindre skolor. Dessa skolor med ett mindre elevantal kan inte erbjuda ett omfattande kursutbud som de större skolorna i städerna. Detta betyder att eleven i Stockholm kan läsa kinesiska medan de på landsbygden får nöja sig med spanska.

Dagens system straffar även de mest ambitiösa eleverna som vill utöka sin studieplan för att få önskad behörighet till valda universitetsutbildningar. Idag har skolan ingen skyldighet att låta elever läsa extra kurser för att spetsa sin behörighet utan ansvaret ligger på eleven att välja rätt gymnasieprogram. Detta straffar de som exempelvis vill läsa estet och utveckla sina artistiska förmågor, men samtidigt få en naturvetenskaplig behörighet.

Men de finns de som skulle påstå att eleverna skulle ta på sig mer än vad klarar av i längden. Även om det finns en viss tyngd i det argumentet, så är dessa elever ambitiösa och kan planera sina studier. De nuvarande reglerna hämmar endast elever att utforska flera sidor av sig själva. Gymnasieelever måste därför låtas studera parallellt på Komvux och läsa de kurser de vill eller behöver. De ambitiösa eleverna borde uppmuntras, inte begränsas.

Erik Cerenius, ordförande Moderat Skolungdom Skaraborg

Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.