Vi arbetar ständigt med smittförebyggande åtgärder

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Kommunen svarar idag på insändare om distansundervisning i grundskolan (bilden är taget i ett annat sammanhang).
Foto: Henrik Montgomery/TT

Svar på insändare ”Går inte att hålla avstånd i skolan” NLT 30 augusti.

Vi har stor respekt för den oro som du och många med dig känner inför pandemin och den smittspridning vi har i samhället. På barn & skola har vi sedan pandemins början arbetat målmedvetet för att göra vad vi kan för att motverka smittspridning på våra skolor.

I vårt arbete utgår vi ifrån de regelverk som vi har att följa och försöker att väga olika intressen mot varandra. Vid de tillfällen under tidigare läsår som vi tillämpat växelvis distansundervisning på våra högstadieskolor har det varit utifrån rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Deras rekommendationer har i sin tur varit baserade på hur den lokala smittspridningen sett ut och i vissa fall haft till syfte att förebygga smittspridning på skolorna.

Under det gångna läsåret har vi som samhälle fått många lärdomar kring distansundervisningen, och tyvärr har den haft en hel del negativa effekter för de elever som tvingats stanna hemma. Bris har rapporterat att distansundervisningen bidragit till ökad psykisk ohälsa och ökade psykiska problem bland barn, och Skolverket har rapporterat om minskad motivation och minskade möjligheter att hänga med i undervisningen.

Mot bland annat denna bakgrund har regeringen beslutat om lagändringar som innebär att det inte längre finns några möjligheter att tillämpa distansundervisning i förebyggande syfte; så som för att motverka trängsel i skolans lokaler. Det är endast vid allvarliga konstaterade smittlägen som distansundervisning kan och får tillämpas, och detta bedöms av barn & skola i samråd med Smittskydd Västra Götaland. Men med detta är inte sagt att vi står passiva till dess att smitta påträffas.

Vi arbetar ständigt med generellt smittförebyggande åtgärder som till exempel extra städinsatser, god tillgång till handsprit, påminnelser om handhygien och uppmaningar att hålla avstånd. Våra skolor försöker också att motverka att olika grupper av elever behöver mötas i onödan.

När det gäller konstaterade smittfall följer vi situationen på våra skolor noga. Vi smittspårar vid enskilda fall av konstaterad covid-19 och vi samråder med Smittskydd så snart vi får flera konstaterade fall i en klass. När det bedöms vara behövligt beslutar vi om distansundervisning för berörda klasser, men under begränsad tid.

Vi använder inte distansundervisning under längre tid än vad Smittskydd bedömer nödvändigt för att motverka en pågående smittspridning.

Gustaf Grunselius, coronasamordnare barn- & skolförvaltningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.