Insändare: Varför slår kommunen undan benen för en restaurang?

Insändare
PUBLICERAD:
Restaurang och konferens 1934Sparbanken Lidköping Arena
Foto: Sören Turesson

Gång på gång säger kommunen att de vill förbättra näringslivsklimatet i Lidköping men återigen visar de i agerande precis tvärt om.

När andra kommuner stöttar utsatta näringar såsom restaurangbranschen i coronakrisen då passar Lidköpings kommun på att manövrera ut en av stans mest uppskattade lunchrestauranger, en av de restauranger som dessutom har utrymme och som är lättillgänglig, gott om plats i restaurangen och som gjort ett stort jobb för att ställa om och anpassa sig under coronakrisen. Och alltid med en fantastiskt uppskattad mat och service. Se bara på kommentarerna här på NLTs digitala forum om hur många som uppskattar maten. Förresten vill jag minnas att kommunen dessutom delade ut ett pris till restaurangen för bästa tillgänglighet och bemötande i kommunen bara för något år sedan?

Vi är många som också undrar hur resonemanget går ihop för Lars Svensson, servicechefen, när han säger att kommunen inte klarar sig utan att höja hyran för då täcks inte arenans driftkostnader, men helt utan hyresgäst ska det gå ihop ekonomiskt tänker han?

Var är den nya näringslivsenheten i det här undrar man, de verkar ju ändå ha som målsättning att samverka och borde kunna se näringsperspektivet i detta ärende, de kanske kan förklara för beslutsfattarna vikten av en restaurangverksamhet i den evenemangsarena som Sparbanken bidragit till att bygga. Hur kommunen kommer att tappa idrottsläger och andra arrangemang som vanligtvis är i arenan varje vecka och som kommer att välja att lägga sin verksamhet på annan ort när de inte kan beställa mat i samband med sin bokning av arenan, det kommer direkt att påverka den redan hårt ansatta näringen såsom hotell och handel.

Och hur resonerar man kring jobben? Är inte detta en S-ledd kommun, räknas inte varje jobbmöjlighet som viktig? Är det bättre att låta de anställda bli arbetslösa istället för att låta kontraktet löpa vidare med nuvarande arrendator tills ny upphandling utförs, mig veterligen har ingen annan visat intresse av att arrendera restaurangen varken i de två upphandlingarna i år eller i den senaste för 4 år sedan. Detta måste väl säga en del om nivåerna på hyran och orimligheten i de krav som kommunen ställer!? Det känns som att det finns en dold agenda att till varje pris bli av med den hyresgäst man har. Situationen nu gör istället att personalen helt mister möjligheten till en övergång till nya arrendatorer och istället bli arbetslösa och dessutom mista återanställningsrätten som gällt vid en ny arrendator. Varje jobb räknas trodde man, men det är tydligen nya tider inom politiken nu. Lidköpings kommun verkar göra sitt yttersta för att vinna bottenpris i varenda kategori. Hoppas ni politiker och ansvariga tjänstemän för ärendet är stolta över ert stöd till näringslivet.

A.F

Svar direkt.

Lidköpings kommun beklagar uppkommen situation och tycker inte på något vis att detta är bra. Det är av stor vikt att Sparbanken Lidköping Arena har en restaurang för att kunna fungera som den evenemangsarena den är, både för stora och små evenemang.

Några bakgrundsfakta

• Lidköpings kommun måste tillgängliggöra en restaurangyta för alla eventuella intressenter och näringsidkare i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning.

• Kommunen har nyss genomfört två upphandlingar för restaurangverksamhet i Sparbanken Lidköping Arena. Tyvärr har inga giltiga anbud inkommit.

• Vissa kostnader för drift och investeringar måste alltid bakas in i hyreskostnaderna för kommunens fastigheter, så även för verksamhet i Sparbanken Lidköping Arena.

Vi kan se att det rådande världsläget med pandemin har haft tydlig påverkan på näringsidkares möjlighet att bedriva restaurangverksamhet, det ser vi både inom och utanför kommunen och det är beklagligt.

Lidköpings kommun jobbar aktivt för att lösa situationen på både kort och lång sikt. Vi har en pågående dialog med Villa Lidköping BK och kommer troligen att hitta en lösning för det kommande året. Förhoppningsvis har vi efter pandemiläget bättre förutsättningar att hitta intresserade näringsidkare för ett långsiktigt samarbete.

Vår ambition och vilja är att skapa goda förutsättningar för en restaurang- och konferensverksamhet i Sparbanken Lidköping Arena eftersom vi är övertygade om att det kommer att gynna både närings-, idrotts- och kulturliv i Lidköping.

Vänliga hälsningar, Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.