Insändare: Oroliga lärare - Inför undervisning på distans igen

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Fredriksdalskolan.
Foto: Sören Turesson

Vecka 16 var första veckan vi hade närundervisning på Fredriksdalskolan och de andra högstadieskolorna i Lidköping. Vi lärare och en del elever var mycket oroliga innan då vi visste att det skulle bli stor trängsel då vi har liten yta att röra oss på, samtidigt som det är betydligt lättare och mindre jobb för oss lärare att ha eleverna på plats i skolan. Första veckan gick bra och vi hade många elever på plats endast enstaka elever var frånvarande. I slutet på veckan fick vi meddelande om att det fanns corona på skolan.

Sen vecka 17 får vi ytterligare meddelanden om att det finns corona på skolan bland flera elever. I många klasser är nästan en tredjedel del av eleverna borta. Nu i dag fick vi även reda på att flera ur personalen är bekräftade covidpositiva.

Allt det som vi befarade när man gick över till närundervisning har nu slagit in. Vi har aldrig tidigare haft så många coronafall samtidigt. Man kan inte hävda att det inte är på grund av närundervisningen då en del av de smittade inte träffat andra än de som är i skolan. Trängseln är stor då vi nu är under ombyggnation och har betydligt mindre yta att röra oss på då nedervåningen samt en annan byggnad renoveras. Vi har en rasthall i idrottshallen, men eleverna hinner inte alltid ut dit mellan lektionerna och alla har ändå skåp och undervisning i stora huset som alltså har mycket mindre yta än annars. Vi har bara en utgång som alla elever och personal använder så det blir ofta trängsel där. Vi har inte samma förutsättningar som de andra skolorna att bedriva närundervisning utan trängsel, vilket vi har påpekat, men det har nämnden inte brytt sig om när det tagit beslut om närundervisning.

Både elever, vårdnadshavare och personal är oroliga. I nuläget när vi har så många hemma fungerar inte undervisningen optimalt, ändå har man inte valt att gå över på distans för att stoppa smittspridningen. Vi vet att det bästa för de flesta är att ha närundervisning, men till vilket pris? Hur många fler ska få bli sjuka innan det händer något? Vem tar ansvar för de som eventuellt blir allvarligt sjuka?

Oroliga lärare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.