Känner inte igen bilden att unga lånar mer

Insändare
PUBLICERAD:

Svar replik:

Tack för din replik. Bilden om att ungdomar låna allt mer och mer för att köpa bostäder känner vi inte riktigt igen. Tvärtom visar många rapporter att unga istället hindras att komma in på bostadsmarknaden, trots att de många gånger har goda ekonomiska marginaler. Även regeringen har uppmärksammat problemet och har en pågående utredning kring statligt startlån för att sänka trösklarna, vilket är ett utmärkt initiativ. Många andra länder, som exempelvis Norge, har stöd till unga och förstagångsköpare.

För tio år sedan infördes bolånetaket som innebär att en köpare inte får låna mer än 85 procent av köpeskillingen till en bostad. Resten, 15 procent, måste köparen betala själv genom sparande eller att ta ett dyrt blancolån. Med de stigande bostadspriserna har kontantinsatsen blivit ett allt högre hinder för framför allt unga att kunna köpa ett eget hem. Lägg sedan på de skyhöga räntor som bankerna räknar med i sina kvar-att-leva-på-kalkyler och därtill krav på amortering enligt en stelbent modell för att överhuvudtaget bevilja lån.

Det här får till följd att många unga, även med normala inkomster, portas från att köpa en bostad. Dessutom har de inte hunnit stå i bostadskö tillräckligt länge för att få en hyreslägenhet. Det innebär att de får bo kvar hemma, eller bo i andra hand med ofta hög hyra och stor osäkerhet. Om de inte har föräldrar som kan hjälpa till.

Vi håller dock verkligen med om att det byggs för lite bostäder. Många kommuner har bostadsbrist vilket slår mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, inte minst unga vuxna. Det är kommunerna som har ansvar för bostadsförsörjningen, men staten måste skapa rätt förutsättningar för att lösa bostadsproblemen och främja samverkan mellan alla inblandade parter. HSB vill lyfta de här frågorna så att bostadspolitiken får en högre prioritet. Vi på HSB bidrar också till att nya bostäder byggs i hela landet och nu har vi dessutom tagit fram HSB Dela. Ett sätt för att oss på HSB att försöka bidra ännu mer till en bättre bostadsmarknad.

Sören Petterson, styrelseordförande HSB Nordvästra Götaland och Anders Lago, förbundsordförande HSB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.