Unikt beslut som rör sjukhuset i Lidköping

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sören Turesson

I tisdags togs ett historiskt viktigt beslut i regionstyrelsen gällande sjukvården i hela Västra Götaland. Det var historiskt på många sätt och då inte minst det positiva att samtliga partier var eniga om beslutet. Det andra är att det för Skaraborgs sjukhus i Lidköping nu i detta beslut fastställdes att Skaraborgs sjukhus i Lidköping fortsatt ska vara ett akutsjukhus inom både kirurgi och medicin. Förutom detta så beslutades det att Skaraborgs sjukhus i Lidköping ska ha ett utökat vårduppdrag genom att fler operationer ska göras i Lidköping. Man kan tänka att man inte har några garantier på hur länge detta beslut gäller och det är helt sant. Men för att upphäva eller göra förändringar i detta beslut fordras återigen ett politiskt beslut och då återigen i regionstyrelsen. Förutom att det inte vore sannolikt att någon skulle vilja förändra på detta inom överskådlig tid med tanke på att det är en välfungerande och välbehövlig verksamhet så är ju det unika och styrkan i detta beslut att samtliga partier är överens om beslutet. Det ger en trygghet och garanti för att ingen skulle vilja försöka upphäva det inom överskådlig tid och det fordras även en majoritet i regionstyrelsen även för ett sådant beslut. Detta är ett beslut som jag är mycket nöjd över och som är ett resultat av mycket goda och bra samtal mellan samtliga partiers sjukvårdsgruppledare i Västra Götalandsregionen.

Till detta ska läggas att styrelsen för Skaraborgs sjukhus tagit ett beslut att inga utbudsförändringar (att flytta någon verksamhet från en ort till en annan) får ske trots möjliga ekonomiska eller verksamhetsmässiga fördelar och oavsett verksamhet. Detta uppmärksammades även i NLT härom veckan då detta beslut bromsade en eventuell flytt av specialistmödravård från Lidköping.

Pär Johnson (L) ordförande Skaraborgs sjukhus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.