Lyssna på professionen

Insändare
PUBLICERAD:

När ska politiker och tjänstemän som Jörgen Thorn lära sig att lyssna på professionen?

När ska de som kan medicin/vård/omvårdnad få sin/sina kunskaper bekräftade av ”de styrande”?

Att akuta operationer ska försvinna på kvällar och nätter på Lidköpings sjukhus har av professionen i flera artiklar lämnat konsekvensanalyser av. Hur kan dessa inte tas till vara är en gåta.

När sen hälften av alla anestesi sjuksköterskor väljer att säga upp sig från en hittills mycket bra arbetsplats på operationsavdelningen tycker jag att måttet borde vara nått. De styrande hävdar att de vill ge medborgarna en bra vård. Hur görs detta utan kompetent personal som trivs med sitt arbete? Felaktiga beslut måste gå att ändra!

Barbro Ljunge, pensionerad anestesisjuksköterska i bla Lidköping

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.