Vi väntar fortfarande på svar

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på frågan ”Vad är det KD inte förstår med Lidköpings sjukhus?”

KD i Lidköping kämpar för att sjukhuset i Lidköping ska vara ett akutsjukhus. Därför försöker vi påverka SkaS styrelseordförande att upphäva det tjänstemannabeslut om borttagande av akuta operationer under jourtid vilket allvarligt påverkar akututbudet för alla medborgare i upptagningsområdet för Lidköpings ”akutsjukhus”. Vi önskar också få svar på de frågor vi ställt i vår debattartikel. Enkla tydliga svar.

Det svar som publicerades i NLT 14/4 som svar på vår debattartikel svarade på något annat än det vi ställt frågor om.

Kommer ni, ordförande i SkaS styrelse och ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, i era förtroendevalda positioner att lyfta frågan om borttagande av akuta operationer politiskt? Eller tvår ni era händer likt Pontus Pilatus och pekar på att det är någon annan, högste tjänsteperson, som fattat beslutet och därmed är skyldig till konsekvenserna?

Vi väntar fortfarande på svar! Det är förmodligen fler med oss som väntar på svar.

Vi hoppas och önskar att det inte får vara prestige i denna viktiga fråga. Syftet med vårt enträgna försök att lyfta frågan i olika forum är att vi önskar en dialog utifrån ett kommunpolitiskt perspektiv. Vi har övertygelsen att akutsjukhusets vara eller icke vara har stor betydelse för kommunen. Tidigare genom åren har vi kommunpolitiker stått sida vid sida tillsammans för frågor som berört Lidköpings akutsjukhus. Det vill KD nu med och vi tror att de flesta kommunpolitiker i Lidköping har samsyn med oss.

Kristdemokraterna i Lidköping

Anne-Marie Kaufmann och Maria Edström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.