Svar: Så jobbar vi med vaccineringen

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare avseende sjukhusets erbjudande om vaccinhjälp.

Två insändare har skrivits angående sjukhusets erbjudande om vaccin till Ågårdsskogens vårdcentral, införda 9 april respektive 14 april.

Vi har full förståelse för att det finns många tankar och synpunkter kring vaccinationen mot covid-19 och att det är många som väntar på att bli vaccinerade. Ibland bygger dessa synpunkter på felaktig eller misstolkad information.

Vi är måna om att alla ska vaccineras säkert och så snabbt som det är möjligt. Att bli vaccinerad mot covid-19 innebär att man måste få två doser av vaccinet och logistiken runt det är komplex.

Vårdcentralen har också för de äldre åldersgrupperna ett ansvar att förvissa sig om att alla fått ett erbjudande om vaccination.

Vill lämna ett förtydligande om vad som erbjöds den 1 april och erbjudandet som kom veckan efter.

När information kom från sjukhuset angående att det skulle finnas vaccin på sjukhuset efterfrågades genast besked om sjukhuset skulle ansvara för båda doserna och hur vi sedan skulle veta vilka personer som var vaccinerade på sjukhuset. Vi fick inte svar på dessa frågor. Vi efterfrågade då om vi inte i stället kunde få ta emot vaccinet till vårdcentralen för att kunna vaccinera flera här men det kunde vi inte få.

Nu har vi fått erbjudande igen och vi har också fått svar på de första frågorna. Nu kommer sjukhuset att ansvara för vaccinering av både dos 1 och 2 för våra listade patienter födda år 1947. De får kallelse via brev från sjukhuset.

Vill samtidigt understryka att vi vaccinerar med allt vaccin vi får oss tilldelat. Vi har aldrig tackat nej till att ta emot vaccin. Problemet är att vi inte får så mycket vaccin vi önskar beroende på att tillgången fortfarande är begränsad.

Maria Dalemar, vårdcentralchef Ågårdsskogens vårdcentral

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.