Struntar Lidköping i rekommendationerna?

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:

Regionens smittskyddsläkare, Thomas Wahlberg, såg sig nödgad att vända sig till NLT (6/4-21) för att rikta en särskild uppmaning till Lidköpingsborna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta då antalet smittade av coronaviruset i Lidköping är anmärkningsvärt högt. Några dagar senare (9/4-21) läser jag Jonas Svenssons insändare där det står att kommunanställda arbetar som vanligt i väntan på provsvar efter att ha gjort covidtest, då de är symptomfria.

Kommunen är en stor arbetsgivare och en stor del av de anställda, som de inom sektor välfärd, har kontakt med inte bara många människor, utan många inom riskgrupper. Är detta förklaringen till de accelererande antalet smittade?

Att kommunanställda som vet att de haft kontakt med någon med konstaterad covid-19 arbetar hela tiden från att de fått vetskap om detta och fram till de får göra ett covidtest och sedan under tiden de väntar på svar på testet?

Är – som Jonas Svensson skriver – kunskapen om vilka Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer som kan vara smittade av corona inte större? Eller är detta ett medvetet brott mot rekommendationerna från kommunens sida? Varför tycker sig i så fall Lidköpings kommun kunna sätta sig över rekommendationerna och ha egna regler? Jag vore tacksam om ansvariga kunde förklara hur det egentligen förhåller sig.

My Boman

Svar direkt: Smittspridningen är hög i samhället men det finns ingen brukare som är sjuk i covid-19 i nuläget och väldigt få personal med konstaterad covid-19 inom social välfärd. Vi är väl medvetna om att detta kan ändras snabbt men är samtidigt trygga med de rutiner vi har för att minimera smitta.

Om du ingår i smittspårning gäller inte samma rekommendationer som för provtagning på grund av egna symptom eller om någon av dina hushållsnära kontakter skulle vara bekräftad med covid-19.

Enligt Västra Götalandsregionen rekommendationer:

1. Har du tagit prov på grund av egna symptom ska du vara hemma från arbetet i väntan på provsvar.

2. Har din hushållsnära kontakt blivit bekräftad med covid-19 och du ingår i smittspårning på grund av detta så ska du vara hemma från arbetet i väntan på provsvar.

3. Ingår du i smittspårning utanför dina hushållsnära kontakter och inte kan jobba hemifrån så ska du gå till ditt arbete i väntan på provsvar.

Lidköpings kommun följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Lotta Hjoberg, sektorschef Social Välfärd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.