Akuten bland de bästa i landet: ”Bli så bra att de inte går att lägga ner”