Vad är det KD inte förstår med Lidköpings sjukhus?

Debatt
PUBLICERAD:
Pär Johnson och Gunilla Druve Jansson svarar på fredagens debattartikel från KD i Lidköping och sjukhusets framtid.
Foto: Sören Turesson

Vad det är som Maria Edström KD:s numera förstanamn i Lidköping samt dess ordförande Ann-Marie Kaufmann inte förstår gällande sjukhuset i Lidköpings framtid är svår att förstå.

Maria Edström har i ett flertal insändare under denna mandatperiod framfört olika scenarier om att sjukhuset i Lidköping ska nedmonteras till något annat än ett akutsjukhus. Trots svar från olika regionföreträdare om att så ej är fallet så fortsätter Maria och numera även Ann-Marie att måla upp en bild av ett sjukhus i förfall. Då man själva är medvetna om att så ej är fallet så kan man fundera på vad syftet med dessa insändare är.

Det har i regionen under en tid pågått en intensiv förhandling mellan samtliga partier gällande sjukvårdsutbudet i hela Västra Götalandsregionen. Sjukvården ändras och förbättras i rasande tempo och därmed behöver översyn göras med jämna mellanrum. I denna översyn och förhandling kommer sjukhuset i Lidköping ut med utökade uppdrag samt bibehållen akutverksamhet. Detta är absolut inte en självklarhet även om man som Lidköpingsbo kan tycka det. Sjukvårdsstruktur är inte något som beslutas lokalt utan övergripande för hela Västra Götaland. Hela regionens sjukvård samarbetar för att kunna uppnå högst möjliga kompetens inom så många specialistområden som möjligt. I dagsläget har tex. Skaraborgs sjukhus ett uppdrag att hantera IVA patienter från hela regionen då trycket är så stort på en del andra sjukhus.

Att under tiden från det att förhandlingar är klara tills beslutet formellt är fattat vilja kämpa för att öppna upp politisk diskussion igen är förvånande. Detta förstår de flesta övriga partiföreträdare. Detta är även något som KD i Lidköping om något parti borde förstå då man vet att det absolut inte är så att samtliga partier i regionen ser Lidköping som ett naturligt akutsjukhus inom både kirurgi och medicin. Skulle det som nu är framförhandlat och enats om splittras upp före beslutet är det troligen absolut inte till fördel för Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

För att även återigen förtydliga så har det under hela mandatperioden inte en enda gång på vare sig sjukhusstyrelsens eller hälso- och sjukvårdsnämndens styrelsemöten varit någon fråga gällande förändring av akutuppdraget i Lidköping. Dessa debatter eller frågeställningar förekommer enbart via insändare i media. Det är till och med så att sjukhusstyrelsen har tagit ett beslut att i budget 2021-22 inte ska innehålla några förslag på utbudsförändringar (att flytta någon verksamhet från en ort till en annan) får ske trots möjliga ekonomiska eller verksamhetsmässiga fördelar. Vi vill i stället se förslag på hur vi kan minska köerna, detta även oavsett verksamhet. Detta är även något som både Maria och Ann-Marie fått skriftlig information om efter tidigare frågor.

Det man som Maria Edström och numera även Ann-Marie Kaufmann heller inte tar hänsyn till är att ett sjukhus har mer än ett akutuppdrag. Det är även ett ansvar för att se till så att personer med behov av operation inte ska behöva vänta längre än nödvändigt i en numera konstant växande kö. Samt att vårdpersonalen ska kunna ta sig an denna kö trots behov av vila/återhämtning och en pandemi som blivit längre än vad vi alla kunnat föreställa oss. Dessa personer som väntar i en allt längre kö pga. pandemin har ett dagligt lidande och oro för sin hälsa. Därför har sjukhusledningen även ett fokus på att se över vad man kan göra för att minska väntetiderna. Det är lätt att i debatter utelämna dessa personer eller all annan verksamhet som behövs för att ett sjukhus skall vara just ett stort fungerande sjukhus med mer än akutverksamhet.

Att sjukhuset i Lidköping efter avslutade politiska förhandlingar numera har en politisk enighet bland beslutsfattande politiker i hela Västra Götalandsregionen om att fortsätta vara ett akutsjukhus inom både kirurgi och medicin samt få ett utökat vårduppdrag genom att fler operationer ska göras i Lidköping kan inte vara dåligt för boende inom västra Skaraborg.

Oavsett vad man Maria eller Ann-Marie har för politiska mål med att sprida tankar om annat borde man tänka på att det gynnar varken personal eller medborgare genom att nu vilja starta upp en politisk debatt. Att dessutom vilja ha den nu efter det att de politiska förhandlingarna är avklarade men innan beslutet är formellt fattat är svårt att förstå. Det skulle bara göra att utfallet därmed återigen blir ovisst.

Pär Johnson, ordförande Skaraborgs Sjukhus

Gunilla Druve Jansson, ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.