Därför tar vi betalt för parkeringen

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare 9 april med rubriken ”P-problem i Vara”

Vara Bostäder har under ett antal år haft problem med att gamla och ibland skrotfärdiga fordon parkerats på parkeringsplatser som är avsedda för hyresgästerna. Det har också varit ett bekymmer att husvagnar ställts upp längre perioder, vilket gjort det svårt med att hålla rent från snö och annat. Ofta har det varit så att varken de gamla fordonen eller husvagnarna har tillhört Vara Bostäders hyresgäster.

För att råda bot på detta samt att hyresgästerna alltid vet att man har tillgång till ”sin” parkeringsplats har Vara Bostäder infört principen att man får hyra sin parkeringsplats. Detta har mottagits väldigt positivt av de flesta som haft egen bil.

För att inte gästparkeringar ska bli upptagna av skrotfärdiga fordon eller andra som ”långtidsparkerar” krävs att avgift tas ut även här. Hos oss får man stå en timma gratis på gästparkeringen, detta för att man ska kunna hämta eller lämna varor, göra ett kort besök eller följa någon till eller från bilen utan att behöva ”böka” med betalning.

Och om man ska stå på parkeringsplats där fastighetsägaren tar betalt per timma eller liknande finns inte längre möjligheten att betala med kontanter, utan man hänvisas till att betala med hjälp av app. Har man inte denna möjlighet eller inte vill betala med app så är alternativet att parkera på platser där det inte krävs betalning och sedan gå den sträcka som krävs. På Badhusgatan och Torggatan är det tillåtet att parkera på stora delar gatan som går förbi Vara Bostäders fastighet.

Jan-Erik Wallin, vd, Vara Bostäder AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.