Sveriges säkerhet behöver stärkas

Debatt
PUBLICERAD:
Sveriges säkerhet skulle öka om vi var fullvärdiga medlemmar i Nato, skriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M).
Foto: HANS T DAHLSKOG

Sverige befinner sig i ett osäkert omvärldsläge. Därför borde alla möjligheter att stärka Sveriges säkerhet kunna hållas öppna, inklusive ett Natomedlemskap. En majoritet av riksdagens partier har också uppmanat regeringen att tydliggöra detta genom att införa en Natooption. Socialdemokraterna vägrar dock att ens överväga detta. Varför? Vi skulle därför vilja fråga Carina Ohlsson (S) riksdagsledamot; Varför vill ni inte stärka Sveriges säkerhet genom att införa en svensk Natooption?

Finland har sedan mer än 20 år tillbaka en Natooption i sin säkerhetspolitiska linje. Natooptionen betyder att Finland håller möjligheten att söka medlemskap i Nato öppen. Detta är en stark signal till Ryssland att man från finsk sida är öppen för alla sätt att värna Finland i händelse av kris eller krig. Regeringar av olika politisk färg har under årens lopp stått bakom den finska Natooptionen.

Försvarsbeslutet som togs av Sveriges riksdag i december förra året innebär en betydande förstärkning av Sveriges försvar under kommande år. Det är helt nödvändigt. Att Sverige har ett starkt nationellt försvar är grundläggande för våra möjligheter att kunna värna vårt territorium och våra intressen.

Sveriges säkerhet skulle öka om vi dessutom var fullvärdiga medlemmar i Nato – världens starkaste försvarssamarbete. Det vore också naturligt eftersom vi idag bygger hela vår försvarsplanering och krigsorganisation på att vi ska få hjälp av Nato-länder i händelse av krig. Svagheten är att vi gör det utan att vara medlemmar av Nato och de gemensamma försvarsgarantierna. Vi kan därför inte veta att Sverige faktiskt skulle få hjälp vid ett angrepp.

Socialdemokraterna måste vakna upp och se vad t ex deras partikamrat, S-debattören Widar Andersson uttryckt. Han skriver om (S) ovilja att införa en svensk Natooption: ”Något sådant veto har dock (S) inte kvar. Här behöver partiet förnyelse. Om ett väpnat angrepp inte kan uteslutas så bör väl heller inte en Natooption uteslutas?”

Vi undrar därför om Carina Ohlsson (S) riksdagsledamot tillika ledamot av (S) verkställande utskottet kan utveckla (S) resonemang. Är du beredd att lämna gamla låsningar och göra vad som är bäst för Sverige och arbeta för att en Natooption införs i Sveriges säkerhetspolitiska linje?

Pål Jonson (M) försvarspolitisk talesperson riksdagsledamot Värmland

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.