Lidköping har en miljöskamskuld

Insändare
PUBLICERAD:
Område i västra hamnen som är avspärrat.
Foto: Thomas Kühnel

Genmäle. "Din kommun - bland de rikaste i Sverige".

Det är gott att veta att ekonomin är på topp i Lidköpings kommun. Många kommuner lever med pressad ekonomi år efter år och har små möjligheter till både det ena och det andra.

Fyra miljarder i "bakfickan" är något som är avundsvärt och utopiskt för de flesta kommuner.

Det är lätt gjort att blanda ihop egna kapitalet och driftsbudgeten vilket inte är alldeles ovanligt i många andra kommuner.

Ta av kapitalet? Ska man göra det eller inte? Det diskuteras just nu. Vad som ligger närmast till är tydligen nya badhuset?

Men. Är det bara framtida projekt som är aktuella? Eller finns det gamla surdegar som glömts bort och som borde ha åtgärdats tidigare, typ Hamnstadsområdet. Det har i årtionden läckt ut föroreningar i Vänern, där vi och andra hämtar dricksvatten!

Området är att betrakta som ett impediment med hög halt av föroreningar/gifter och således obrukbart för mänskliga aktiviteter.

Det kostar minst 500 miljoner att sanera området. Det anses av kommunen vara för dyrt?

Vi, i Lidköping har således en "miljöskamskuld" på minst 500 miljoner i bagaget och en stor förorenad yta i centrum - en skamfläck. Om vi sanerade området och betalade notan så skulle det finnas kvar 3,5 eller 2,6 miljarder (beroende på beräkningssätt) vilket ändå er ett enormt kapital. Då skulle vi kunna använda området till allas glädje och gagn och sanningsenligt leva upp till "Lidköping som Sjöstad och med ett levande centrum".

Visserligen kan inte Lidköping komma på fjärde plats då, utan hamna lite längre ner på listan - fantastiskt det med. Vi vore minst lika stolta då - kanske ännu stoltare.

Har andra kommuner i rankingen liknande dolda skulder? Vad är det för regler?

"Den som är försatt i skuld är icke fri" så sa socialdemokraten och finansministern Ernst Wigforss 1932. (Göran Persson använde flitigt uttrycket - men var inte upphovsmannen).

Visst kan Lidköping sola sig i glansen och tala om den höga placeringen, men tyvärr med bitter eftersmak.

En uppmaning till stadens medborgare är nog på sin plats:" Ta inte efter hur kommunen gör beträffande deponi. Gräv inte ner några sopor av vad slag det vara må i era trädgårdar, det är brottsligt och kan medföra böter." Kommunen har krav på sig och ska tillse att gällande miljölagar efterlevs av medborgarna.

Kommunen har egna lagar i detta avseende framgår enligt följande:" Det som inte syns, hörs eller luktar - finns inte!"

Men luktar det inte lite i alla fall från Hamnstaden? Nej det är bara sättet att hantera frågan som osar och luktar lite".

MEGA FON EHN

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.