Nu är kärlen borta

Insändare
PUBLICERAD:
Sopkärlen stod bara här tillfälligt.

Svar till SOPMAJAN, vid vårt vackra torg (NLT 22 mars)

Tack för dina synpunkter om sopkärl vid Rådhuset. Vi håller med om att det inte ser bra ut med sopkärl på vårt vackra torg.

När Rådhuset renoverades hade vi byggstaket och väderskydd på platsen vilken är anledningen till sopkärlens placering. Ambitionen var att placera sopkärlen i ett miljöhus i anslutning till torget i linje med kommunens avfallsordning med sortering i fler fraktioner. Eftersom inte bygglovet godkändes var vi tvungna att placera kärlen i Rådhuset. Innan vi kunde ställa tillbaka kärlen gjordes en del åtgärder för att underlätta tömningen av kärlen. Så sent som i fredags blev dessa åtgärder klara och i skrivandets stund är kärlen åter placerade i fastigheten.

Anders Kindberg, områdeschef Fastighet & Park

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.