Insändare: Chefer har fått vaccin före personer i riskgrupp

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Det börjar bli vardag att höra om kommunchefer runt om i landet som prioriterar sig själva och går före i vaccinationskön. Folkhälsomyndigheten har varit tydlig i sina direktiv att det endast är personer på särskilt boende, hemsjukvård, hemtjänst och deras personal som skall prioriteras i fas 1. Med personal syftar Folkhälsomyndigheten på personer som utför patientnära arbete. Folkhälsomyndigheten menar att vaccin inte ska användas till att skydda administrativ personal.

Jag jobbar som undersköterska inom vård och omsorg i Götene kommun och först i fredags (26 februari) fick våra brukare inom LSS sin första vaccinationsdos. Jag är medveten om att i stort sett alla enhetschefer inom vård och omsorg, socialchef samt deras administratörer redan i början av året fick både sin första och andra vaccindos. Att vaccindoserna endast får förvaras i rumstemperatur en begränsad tid är jag medveten om men jag vet de facto att de enhetschefer och administrativ personal som vaccinerats inte fått något restvaccin utan bokats in på tider med god framförhållning.

Jag själv och många med mig skulle vilja få en förklaring på vad det kommer sig att överordnade i Götene kommun beslutat att gå tvärt emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vaccinera vård och omsorgs chefsgrupp med administratörer istället för att prioritera sköra personer i riskgrupp?

Marilena

Svar direkt: Götene kommun fick vaccin till våra äldreboende väldigt tidigt, redan dagen före nyårsafton kunde vi starta våra vaccinationer. Dessa utfördes av kommunens legitimerade personal. Därefter vaccinerades gruppen som bor i eget boende och som har insatser från den kommunala hälso- och sjukvården. Även denna målgrupp vaccinerades av kommunens personal. Vad det gäller övriga som bor i eget boende och som får insatser från kommunen är det vårdcentralens ansvar att vaccinera. Slutligen har Avonova fått uppdraget att vaccinera vår personal.

I ett tidigt skede fattades beslut i kommunens krisledningsgrupp att chefer inom sektor omsorg skulle vara på plats och endast fick arbeta hemifrån vid symtom. Man vet av erfarenhet att ett aktivt och närvarande ledarskap är av ytterst vikt vid krissituationer. Det har sedan visat sig när IVO gjort tillsyn och Socialstyrelsen granskat hur kommuner hanterat pandemin att en framgångsfaktor varit att ha närvarande chefer. Det har i flera fall medfört en minskad smittspridning i verksamheterna. Våra chefer på plats har ett dagligt stöd av administratörer som precis som cheferna befinner sig i den vårdnära miljön vilket även innebär kontakt med våra brukare och personal. De flesta av våra administratörer är även utbildade undersköterskor och kan som många andra kallas in i brukarnära arbete vid kris.

Vi fick även förmånen att börja vaccinera personal tidigt. Vi tog då beslutet att chefer och administratörer som sitter mitt i verksamheter där man vill skydda äldre och sköra skulle få vaccin precis som övrig personal. Töreboda kommun tog dessutom kontakt med vaccinsamordnaren i VGR för att säkerställa att resonemanget var ok och fick ett ja till svar. Det här var innan det uppmärksammades massmedialt. I detta skede hade inte våra brukare fått två doser vaccin. Det var heller inte en uttalad vaccinbrist som det är nu. Slutligen, första dosen gavs när vaccinläget såg ut på ett sätt, nu är det ett annat men det hade varit bortkastat om inte personal fått dos 2.

Det går givetvis i efterhand att fundera på om det var rätt eller fel. Det är dock ingen som har blivit utan vaccin utan alla som blivit erbjudna har fått vaccin. Tyvärr kunde vi däremot notera att det var en del personal som inte dök upp på sina bokade tider och det är beklagligt. Överblivna doser har använts på ett klokt sätt av kommunen då Avonova överlämnat det som inte använts. 40 doser har gått till att vaccinera våra brukare inom LSS och socialpsykiatrin och ett antal doser har lämnats till Skara. Ytterliga några doser har kunnat ges med kort varsel fredag eftermiddag för att undvika att vaccin slängs.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att ta en direktkontakt med någon av oss nedanstående.

Eva Thimfors, socialchef

Stina Gustavsson, biträdande socialchef

Helena Ringqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.