Vi följer FHM:s råd

Insändare
PUBLICERAD:

Svar till ”Även på låg- och mellanstadiet sprids smittan”, signatur Lillan.

Barn & skola följer de rekommendationer som kommer från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten. Anledningen till att högstadieskolorna i Lidköping övergick till full distansundervisning under vecka 8 är den rekommendation som kom från Smittskydd Västra Götaland under söndagen 21/2. I Lidköping hade vi planerat för en partiell distansundervisning för åk 7 och 8 under veckorna efter sportlovet. Detta återgår vi till för 9 efter nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

För låg- och mellanstadiet har det inte varit och är inte aktuellt med distansundervisning. Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är vad som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.

Gunilla Kindberg barn- och skolchef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.