Rätt till närvaro är en lagstadgad rättighet

Insändare
PUBLICERAD:

Ove Karlsson har i en insändare ställt frågan till mig om varför jag ”tillät” representanter från Olinsgymnasiet att vara åhörare på kommunfullmäktiges möten i februari. Samtidigt svarar Karlsson själv på frågan, när han mycket riktigt noterar att möten i kommunfullmäktige är öppna för allmänheten och jag antar att Karlsson anser att även representanter från Olinsgymnasiet eller för del delen vilket gymnasium som helst, innefattas i ordet ”allmänheten”?

Frågan om vilka jag tillåter eller förbjuder att vara åhörare på ett fullmäktigemöte har ju också Karlsson redan svarat på genom sin insändare – det är helt enkelt ingen fråga för mig eftersom närvaron är en lagstadgad rättighet.

Så jag vet inte riktigt vad Karlsson är ute efter med sin fråga, han har ju redan svarat på den själv?

Hade jag varit representant för Olinsgymnasiet hade jag förmodligen blivit upprörd över Karlssons dåligt maskerade uppfattning att deras syfte med att vara åhörare på fullmäktigemötena var att de skulle påverka hur Götene kommuns högsta beslutande organ fattar sina beslut.

Ingen, varken kommunfullmäktiges ordförande eller Ove Karlsson, har ens rätt att ta reda på eller recensera någon åhörares anledning till att bevista ett fullmäktigesammanträde. Eftersom det dessutom endast var sex ledamöter av 41 närvarande i sessionssalen, så faller även ev. teorier om möjligheter till otillbörlig påverkan på det.

Jag skulle kunna bli upprörd över att Karlsson ens tror att jag skulle tillåta minsta försök till påverkan från åhörare vid ett sittande fullmäktigemöte. Men jag avstår.

I övrigt tycker jag att det är bra att vi på kommunens hemsida poängterar att det av rena smittskyddsskäl kan vara bättre att lyssna på fullmäktigemötet i radion och på webben, än att – i dessa pandemitider – ta sig till sessionssalen, där ändå ganska få ledamöter är närvarande.

I de offentliggöranden i tidningarna, som alltid föregår ett möte i kommunfullmäktige, står inte att allmänheten inte är välkommen till fullmäktiges möten, däremot meddelar jag i annonserna att de flesta ledamöter kommer att delta på distans, vilket kanske förtar upplevelsen av åhörarnärvaro på plats.

Det är, slutligen, en sak om man inte vill ha en gymnasieskola i Götene och argumentera för den åsikten i olika politiska organ och i tidningarna, men det är enligt min mening att gå för långt i sina strävanden att hindra den nya gymnasieskolan i Götene, genom att hävda att personer, som företräder den blivande gymnasieskolan, inte ska ha samma rätt som alla andra att vara åhörare på ett offentligt kommunfullmäktigemöte.

Håkan Ernklev, Götene Framtid (GF), kommunfullmäktiges ordförande i Götene

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.