Dags att säkra de stadsnära skogarna

Debatt
PUBLICERAD:
Dagens debattörer är oroliga över att de stadsnära skogarna i och kring Lidköping riskerar att bli färre och mindre.

Lidköpingsborna uppskattar och värnar om sina stadsnära skogar. Innebär det att faran är över för skogarna? Tyvärr inte. Vi har gjort en sammanfattning av läget och börjar med en liten återblick.

1980 antog kommunen en plan för ”bevarandet av skogen i centralorten” Vad hände sen? Bara under åren 2003-2007 minskade skogen med 107 hektar, som motsvarar drygt 15 fotbollsplaner! En sådan skogbeväxt fotbollsplan tar upp nära sju ton koldioxid på ett år!

2008 arbetade man på en ny plan för hur skogen runt staden skulle bevaras. Planen var tänkt att säkra friluftsliv, biologisk mångfald och koldioxidbalansen. Lidköping skulle bygga upp en egen modell efter tysk förebild där man ställer olika krav för skogen vid olika sorters exploatering. ”Skogen är oerhört viktig för oss, inte minst för att den tar upp enorma mängder koldioxid” sa Jonas Sundström som då var ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Unika förhållanden i Lidköping

Vad har hänt sedan dess? Ytterligare skogsmark har tagits i anspråk för handel, avfallshantering och vägutbyggnad. Ingen ifrågasätter detta. Utvecklingen måste gå vidare. Vad som är intressant är att skogen som är kvar dessutom finns i direkt anslutning till våra bostäder - Ågårdsskogen, Dalängsskogen, skogen bakom båtgården och det som finns kvar av Kartåsskogen mellan väg 44 och Majåker. Här har vi skogen praktiskt taget utanför dörren! Idag är sådana förhållanden unika i svenska städer, men naturliga för oss i Lidköping.

Att dessa närområden är attraktiva för rekreation är något som man lätt kunnat se under det gångna året med pandemin. Överallt ser man folk som promenerar, joggar, rastar hundar och därtill skolklasser och förskolegrupper som tillfälligt gör skogen till sitt klassrum! Hösten 2019 engagerade kommunen allmänheten i sin s.k. ”framtidsverkstad.” Ett resultat som stack ut var det starka stödet och engagemanget för våra stadsnära skogar. Det kunde vi också konstatera i våras, då vi startade en Facebook-grupp med upprop till förmån för våra stadsskogar.

Hur ser vår kommun på de stadsnära skogarna idag?

Sedan cirka ett år tillbaka utreder kommunen frågan på nytt. Man ska ta fram en fördjupad översiktsplan för Lidköping ämnad att gälla under många år framöver. Kommunens ambitioner är stora vad gäller befolkningstillväxt. I oktober fick politikerna en förhandsvisning av planen. Vad gäller skogarna fick kommunens utredare tummen ned från den politiska majoriteten. Varför? Jo utredarna påpekade värdet av att bevara våra stadsnära skogar! ”Men någonstans måste vi väl få bygga?” frågade ledande politiker. Det blev alltså bakläxa för tjänstemännen och omtag! Nu ska man vara färdig med en ny upplaga till i februari. I det nya uppdraget gäller det alltså att ”hitta” stadsnära skogsområden där man trots allt kan bygga. Men vad ska då bli kvar av våra stadsnära skogar som redan är så naggade i kanten? Ska inte Lidköping vara en hållbar kommun? Ska vi inte arbeta för att bevara biologisk mångfald och nära till rekreation för stadens invånare? Ska vi inte dra vårt strå till stacken för att ta hand om all koldioxid och säkra vår skogsmark som kan ta hand om regnvatten, sänka temperaturen och dämpa vindarna?

Exploaterar vi all natur vi har finns inget kvar av de kvalitéer som är speciella för Lidköping. Hur kan ni då tro att folk ska vilja flytta till hit? Våra skogar har utvecklats genom varsam skötsel under flera hundra år. Att utplåna dem går betydligt fortare. Det behövs bara ett beslut i kommunfullmäktige…

Kent Boström

Kerstin Hessle

Gunnar Midhagen

Mattias Pettersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.