Centralisering försvagar den lokala kompetensen

Debatt
PUBLICERAD:
Emma Larsson har arrangerat två demonstrationer mot förändringar som rör sjukhuset i Lidköping. Efter det nya förslaget, att flytta nattliga operationer från Lidköping till Skövde, är hon återigen orolig att Lidköping ska påverkas negativt.
Foto: Daniel Strandroth

Under de två demonstrationerna som jag arrangerat de senaste åren så är det någonting som alltid är återkommande, det är frågan om hur Skövde ska klara av att rekrytera kompetensen som de behöver när de blir det enda akutsjukhuset om man fortsätter montera ner sjukhuset i Lidköping.

Personal har tidigare uttryckt att de inte tänker följa med i en flytt som innebär mycket längre restid. Kompetensen som krävs inom sjukvården finns inte i obegränsad upplaga, därför bör man ta till vara på den kompetens som finns och lyssna på personalen som dagligen arbetar på golvet. Detta för att få en fungerande vård, för att säkerställa patientsäkerheten och för att ha en hög och god vårdkvalité på de sjukhus som finns i regionen.

Jämlik vård har vi också pratat om flera gånger och återigen när man pratar om centralisering, så flyttar man vården längre bort vilket ger en ojämlik vård. Logistiken blir svårare för många, sjukresorna blir längre och kostnaderna i den sektorn kommer att öka. Restiden för ambulanserna kommer också att öka – vilket riskerar patientsäkerheten då vården inte alltid kommer kunna komma fram i tid.

Överläkaren Jan Bergman på Norrtäljes sjukhus skrev i en artikel i Fokus år 2019, att han är orolig för att centralisering försvagar den lokala kompetensen, så att även den patient som söker vård för andra åkommor på hemmaplan inte omhändertas på ett bra sätt. Risken finns att man lokalt fjärmar sig från patientansvar och engagemang.

Personal på Lidköpings sjukhus ser stora konsekvenser genom att ta bort operation/nattjouren. Det innebär mer än stoppade operationer, det påverkar också även de riktigt dåliga medicinpatienterna. Det går inte att hålla en god och säker vårdkedja om man klipper av flera av länkarna som håller samman den bra vård som finns i dag.

Eftersom oron är extremt stor bland personal och bland invånare så lyfter man många farhågor med det beslut som nu ligger. En av alla farhågor som har lyfts är att man anser att man riskerar människoliv när man tar bort enhet efter enhet på sjukhuset. Patienter som är inneliggande som får hjärtstopp – hur ska man hantera det framöver om akuten försvinner?

Barntrauman som hanteras på akuten i dag i Lidköping där tid är avgörande för överlevnad, har man tagit detta i beaktande om slutresultatet blir en nedstängning av akutsjukhuset på sikt?

Ett annat frågetecken är hur man ska hantera akuta blindtarmsinflammationer som snabbt behöver opereras om operation stänger nattetid. Listan kan bli lång med riskerna för patienten genom att flytta vården längre bort än vad den är i dag.

Det finns många faktorer som kan vara livsavgörande med detta tjänstemannabeslut. Antingen förnekar man eller så är man totalt blind som tjänsteman och politiker om man inte inser att för varje byggsten man tar bort från sjukhuset och flyttar, ju närmare är man en total nedstängning av sjukhuset i Lidköping.

Emma Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.