Insändare: Vill vi ha en stadskärna för människor eller fordon?

Insändare
PUBLICERAD:
Centrala Lidköping.
Foto: Sören Turesson

De stora avstånden i vår kommun gör att ungdomar på landet gärna tar sig runt med hjälp av motorfordon. Detta, och det motorintresse som driver många unga, är helt förståeligt.

Men inom stadskärnan har det under de senaste åren fullkomligt exploderat med antalet mopedbilar bland våra ungdomar. Grupptrycket och illusionen av frihet gör att många ungdomar lyckas tjata till sig en mopedbil av redan högt belånade föräldrar. Tycker dessa föräldrar verkligen att deras barn är redo att ge sig ut bland tung trafik vid sexton års ålder? Ska man själv behöva ha hjärtat i halsgropen varje gång man skickar ut sina barn att cykla i trafiken?

Framtidens Lidköping

Ett annat stort problem med mopedbilstrenden är att de normaliserar bilnormen, detta ohållbara sätt att förflytta oss som behöver ändras. I kommunpolitiken efterlyser vissa högerpolitiker fler parkeringsplatser i centrum för att eleverna tar mopedbilen till skolan. Vi har gratis skolbuss och inom centrum har alla gång- eller cykelavstånd till De la Gardiegymnasiet. Bilen, och bilisterna, har alltför länge varit den prioriterade gruppen i trafiken. All planering av vårt gatunät har under många år utgått från bilisternas behov och trafiklösningarna speglar detta faktum. Dessvärre gör även bilisternas uppförande i trafiken det. Låt oss vända den trenden istället för att uppmuntra den.

Om våra barn och ungdomar ska skapa trafikvana i tidig ålder, låt det då vara bussvana, tågvana, gång- och cykelvana. Där finns både sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden. Bra för folkhälsan, bra för plånboken, och bra för klimatet. Dessutom vill vi väl ha en levande stadskärna där människan är i centrum och inte fordonen? Låt det bli ett nyårslöfte för alla föräldrar att ta ansvar när ungdomarna sätter mopedbil på önskelistan.

Oroliga småbarnsföräldrar

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.