Försäljning av Västerbyskolan kunde blivit en tråkig julklapp

Insändare
PUBLICERAD:
Västerbyskolan.
Foto: Göran Gustafsson

I onsdag 2/12 höll det på att gå riktigt illa på kommunstyrelsen i Götene kommun. Den styrande Alliansen ++ har under en längre tid förhandlat med Olinsgymnasiet om att sälja Västerbyskolan till dem. Frågan om försäljning har aldrig varit uppe för beslut i något politiskt sammanhang tidigare. Samma dag skickas handlingar på 42 sidor ut till ledamöterna med ett färdigförhandlat köpekontrakt och ett dokument de kallar snabbutredning. Det är i stort sett omöjligt för en fritidspolitiker att ta ställning till konsekvenserna av en försäljning på så kort tid. Med gemensamma krafter inom röda oppositionen gicks materialet igenom och det som då framträdde var häpnadsväckande. En snabb kalkylering visade att inom tre år har kommunen gett bort Västerbyskolan, inklusive idrottshall och föreningslokaler, till Olinsgymnasiet.

Köpeavtalet med Olinsgymnasiet ger merkostnader till nämnden för utbildning, kultur och fritid på runt två miljoner kronor för 2021, pengar som den politiska ledningen inte har lagt in i sin budget. Det är bättre för kommunen att hyra ut och få in pengar än att sälja och hyra tillbaka. En hyra på 3-4 år som är lika stor som köpeskillingen.

Denna affär kan jämföras med att om en familj säljer sin bostad för en miljon och sen hyr tillbaks delar av bostaden för drygt 300 000 kr per år, plus att de därtill får betala löpande kostnader i form vatten och avlopp, el, värme, och avfall till sin hyresvärd.

Röda oppositionen vill först och främst se till den egna ”kommunfamiljens” behov och säkra att förskolebarnen får en trygg uppväxt och inte behöver byta lokaler i onödan. Vi vill att vårt föreningsliv och våra unga har tillgång till idrottsanläggningar. Vi vill se till att de kommunala verksamheter som finns i fastigheten idag har en plats att utgå från innan vi tar ett beslut om Västerbyskolan.

Vad blev då resultatet efter att röda oppositionen ställt frågor i över en timme utan att få några klargörande svar?

Jo Alliansen ++ insåg att det här kanske inte var så genomtänkt som de tidigare gett sken av. Röda oppositionens förlag på återremiss blev beslutat. Kommunen ska nu ta fram alternativa lösningar för att ge Olinsgymnasiet tillgång till lokalerna för sin undervisning såsom ett långsiktigt hyreskontrakt. Därtill ska det upprättas en risk- och konsekvensanalys samt en ekonomisk konsekvensbeskrivning för de kommunala förvaltningar som är berörda. Försäljningen ska också prövas laglighetsmässigt.

Röda oppositionen säger inte nej till en etablering av Olinsgymnasiet i Västerbyområdet. Vi är beredda att hyra ut lokalerna till dem. Gärna ett långt avtal på minst 15 år, så att de har tid att göra de investeringar de önskar för att anpassa lokalerna till sina behov samt hinna skriva av desamma. Genom att teckna ett långt hyresavtal med kommunen visar de att de har en stor tilltro till sin egen affärsidé. Det viktigaste är att Göteneborna har kvar sin centrala fastighet med en bra idrottshall och bra lokaler för ett rikt föreningsliv, barn och ungdomsverksamhet och vad nu som kan komma att krävas i en framtid.

Vi beklagar verkligen att Alliansen ++ först nu lyft frågan till politisk prövning istället för, som de gjort hittills, skött frågan genom Alliansen++ internpost. Då hade vi kanske redan idag haft klara besked på vilket sätt lokalerna ska upplåtas till Olinsgymnasiet. Hade Alliansen++ kört med öppna kort från början och inte snärjt in sitt eget resonemang i en massa halvsanningar så hade vi dessutom sparat mycket oro i alla läger. Onsdagens beslut ger oss i alla fall chansen att få till ett beslut som ser till allas bästa.

Åsa Karlsson, Socialdemokraterna Götene

Eva-Lena Öman, Vänsterpartiet Götene

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.