Omorganisation ska initieras av personalen

Insändare
PUBLICERAD:

Bemötande av artikel i NLT 23. november. Socialchefen: "Kritik ska tas på allvar"

När socialchefen i Lidköping, Lotta Hjoberg, säger att kritik ska tas på allvar, efter den massiva kritik hon fått från personalen inom socialpsykiatrin, beträffande det beslut om omorganisering till den nya organisation som träder ikraft vid årsskiftet, undrar man om hon skämtar. Hon säger ju samtidigt att en samorganisation skapar alltid oro och just socialpsykiatrin har varit en svår nöt att knäcka, men nu har vi valt denna denna linje.

Personalen inom socialpsykiatrin säger att vi som jobbar inom detta och har kompetens inom området borde fått vara med i ett beslut som kan leda till konsekvenser för människor som berörs av detta. Det känns tråkigt, säger de, när vi har jobbat upp något som fungerar.

Men Lotta Hjoberg menar att omorganiseringen kan leda till en förbättrad verksamhet för alla inblandade.

"Varje gång vi började få fram fungerande grupper blev vi omorganiserade. Jag lärde mig att omorganisering skapar en illusion av framsteg, medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering".

Så skrev romaren Gaius Petronius, för över 2000 år sedan!

Jag som skriver denna insändare är socionom, och har i tillägg högskoleutbildning i i kvalitetsutveckling, har varit socialchef, arbetat inom psykiatrin, och senare arbetat tio år som kvalitetschef för alla verksamheterna i en betydligt större kommun än Lidköping.

Jag har haft ansvar för många genomgripande omorganiseringar, och min erfarenhet är att alla vällyckade omorganiseringar måste inkludera all personal från början, och allra helst initieras av personalen, eftersom det naturligtvis är de som kan jobbet, och som ser behoven!

"En som inte alls har med det här att göra"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.