Moderaternas Framnässtad står som vinnare

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sören Turesson

Moderaternas förslag från 2014 har äntligen gått från vallöfte till idéskiss i kommunhuset. 2014 hade vi budskapet om att bygga på Läckögrillens parkering. 2018 hade vi utvecklat förslaget till en ny stadsdel kallad Framnässtaden. I Framnässtaden ville vi se bostäder byggda på höjden, nytt badhus sammankopplat med utebadet och mer mark till campingen.

Det är bra idéer som den Socialdemokratiskt ledda majoriteten har bemött med tystnad. Tills nu. För plötsligt händer det!

I majoritetens investeringsbudget finns projekt ”Framnässtaden” med som något samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med. Och på nämndens sammanträde den 3 november i år visades en första skiss över hur området kan bebyggas och förtätas. Framnässtaden är nu många steg närmare att förverkligas tack vare vårt moderata idéarbete för att utveckla och stärka Lidköping.

Vi har också föreslagit att Framnäs idrottsplats ska flyttas till området mellan Dalängskolan och Råda-rondellen. En ny modern idrottsplats tillsammans med bostäder i det området skulle bidra till att skapa en bra helhet.

Det är nu mycket viktigt att detta arbete inte blir en ny hamnstad – där snart 20 års planeringsarbete ännu inte lett fram till en enda bostad. Istället har hamnstadsprocessen havererat med jämna mellanrum, markföroreningar ”upptäckts” och det nya reningsverket som måste flyttas på grund av hamnstadsplanerna, försenats rejält. Kostnaden för hela hamnstadsprojektet drar iväg hela tiden, och vad skattebetalarna fått ut av miljonerna hittills är högst oklart.

Vi välkomnar givetvis att fokus flyttas till Framnässtaden. Men nu krävs en process där politiken tidigt får vara med och där tjänstemännen säkerställer att alla har tillgång till samma information och är tillgänglig för alla invånare. Vi vill inte se fler projekt med hemlighetsmakeri.

Framnässtaden och det nya badhuset måste följa en genomtänkt process för att vara transparent och genomarbetat. Bara så kan vi säkerställa att utvecklingen av detta fantastiska område blir så bra som det kan bli. Framnässtaden kan bli en ny central stadsdel med tillgång till Vänern för både boende och besökare. Här kan vi se bostäder med såväl äganderätt som hyresrätt, gärna på höjden och med utformning som lockar fler fastighetsutvecklare som ser Lidköpings potential. En bra och öppen process bidrar till att skapa intresse.

Framnässtaden är en möjlighet till att göra något bra i nutid medan hamnstaden bör parkeras på obestämd tid.

Rasmus Möller (M)

Christian Poucette (M)

Annika Håkanson (M)

Mats Joräng (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.