Så jobbar vi vidare med simhallsfrågan

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på Magnus Ekblads, V öppna brev till Alliansen ++ i NLT 201116,

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 november, då även V var med på mötet, så beslutades efter förslag från oss i Alliansen ++ gällande simhallsfrågan:

- Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda och ta fram minst 2 alternativ/lösningar på en simhall (utöver de som finns i rapporten från Simhallsberedningen).

- Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) utgör styrgrupp.

- Simhallsberedningen utgör referensgrupp tillsammans med berörda föreningar i simhallen och nämnden för utbildning, kultur och fritids presidium.

- En första rapport lämnas på kommunstyrelsen (KS) i februari 2021.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med badhusfrågan enligt uppdraget ovan vilket innebära att beredningen kommer vara involverad i frågan

För Alliansen ++

Susanne Andersson (C)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.