• måndag
  25 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  26 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  27 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Öppet brev till partierna i Alliansen +

Insändare
PUBLICERAD:

På kommunfullmäktiges oktobersammanträde debatterades simhallens vara eller icke vara. Från nästan samtliga partier uttalades att de inget hellre ville än att vi ska ha en simhall i Götene, men att man tvekade inför kostnaden på, enligt simhallsberedningens rapport, 183 miljoner kronor, ”det är det underlag vi har”. Under samma sammanträde fördes det fram många kritiska synpunkter på simhallsberedningen utfört sitt uppdrag. Det av Vänsterpartiet framförda förslaget om att bygga en så kallad konceptsimhall möttes av många med viss skepsis angående en sådan simhalls kvalitéer och angående det korrekta i prisuppgifterna för en sådan simhall.

Vänsterpartiet har nu genomfört en resa till Danmark och besökt en simhall av det aktuella slaget. Efter att ha besökt anläggningens alla delar, provat deras bassänger och fått en lång ingående presentation av simhallen, dess byggprocess och inte minst dess ekonomi råder det inte längre någon som helst tvekan om att Götene kan bygga en simhall 100 mkr billigare än det av simhallsberedningen föreslagna alternativet. Simklubben i Götene som också varit på plats har kommit till samma slutsats.

Detta sammantaget måste vara goda nyheter för de som inget hellre vill än att Götene får ha en simhall. För att ta till vara den möjligheten och för att bjuda in partierna i Alliansen + till en möjlighet att nå en riktigt bra lösning föreslår vi följande:

• Plocka bort simhallsfrågan ur budgeten (ett beslut om ny simhall medför ändå inga betydande summor 2021).

• Sammankalla simhallsberedningen för att bereda frågan på nytt åt kommunfullmäktige.

• Kommunfullmäktige fattar beslut i simhallsfrågan i särskild ordning i början på 2021.

Om svar anhålles

Vänsterpartiet Götene

Magnus Valdemar Ekblad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.