Insändare: Jag skäms över att ha Lidköpings kommun som arbetsgivare

Insändare
PUBLICERAD:

Svar till lärare på DLG

Vi som arbetar inom grundskolan i Lidköping känner och förstår hur ni har det. På vår skola finns det heller inga anpassningar utifrån FHM:s rekommendationer och Skolverkets riktlinjer. FHM skriver: ”Det viktigt att huvudmannen (skolan) följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning, och då särskilt bland personalen”. Vidare går det att läsa vilka åtgärder skolan ska vidta. Om inte skolan ens följer de rekommendationerna som finns så kommer smittspridningen öka såklart, det är inte när utan om, som lärarna på DLG skriver. Att sedan huvudmannen har mage att inte lyssna på hur vi kan vidta åtgärder, är för mig helt ofattbart. Varför sker ingen riskbedömning i verksamheten?

Anna Ekström, utbildningsminister säger: ”Det är allas ansvar att hindra smittspridningen. På varje arbetsplats måste alla göra vad de kan utifrån sina förutsättningar. I det arbetet är skolan inget undantag. Jag vill inte höras talas om skolhuvudmän som tvingar lärare att ha arbetslagsmöten i små, trånga rum, möten som hade kunnat hållas på distans”.

På Skolverket står det också tydligt ”...men det är viktigt när det är möjligt, hantera vissa uppgifter eller situationer på distans. Det innebär att arbetsuppgifter som exempelvis personalmöten, planera undervisning, rätta elevuppgifter...”.

Det vi ifrågasätter är nonchalansen som huvudmannen har visat i sitt ledarskap och ansvar. Vi har ingen avsikt att skita i vårt jobb, skita i eleverna och deras rätt till utbildning, men varför lyssnar ni inte på oss? Varför följer ni inte de riktlinjer som finns?

Vi ifrågasätter inte att skolan är öppen, vi älskar vårt jobb och har alltid gått till vår arbetsgivare med huvudet högt. Men det vi undrar och ifrågasätter är hanteringen huvudmannen visar oss i en kris. Att de rekommendationer som gäller för skolan inte följs och att huvudmannen inte ens försöker följa dem. När vi känner oro så bemöts kollegor med ingen förståelse från ledningen eller att vi ska ta det vidare med facket.

Jag skäms över att jag inte vågar stå upp för mina kollegors oro av rädsla av att vara obekväm. Jag skäms över att ha Lidköpings kommun som arbetsgivare men jag kräver ett svar av huvudmannen varför ni inte vill följa de rekommendationer som finns och varför ni inte gör eller hjälper oss att må bättre.

Lärare inom grundskolan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.