(S) måste skärpa upp badhusprocessen

Insändare
PUBLICERAD:

I valrörelsen redan 2010 fanns nytt badhus i Lidköping med som viljeinriktning hos flera partier. Så nog kunde man tro att Socialdemokraterna, som suttit vid makten dessa tio år, haft tid att tänka igenom planeringen. Men tyvärr är badhusprojektet rörigt och illa hanterat.

Turerna är många. En förstudie gjord av konsulter har presenterats men aldrig beslutats om. Igångsättningsbeslut saknas. Kultur- och fritidsnämnden som ska stå för driften av badhuset har inte behandlat frågan. Servicenämnden som ska projektera och se till att det byggs på uppdrag har istället tagit över och efter eget tyckande börjat ändra innehållet i badhuset. Samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för platsen där badhuset ska ligga, men exakt var är okänt. Alla tre nämnderna har en socialdemokratisk ordförande.

I måndagens NLT skriver kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) att man anser att det nya badhuset ska ligga i anslutning till ett hotell.

Om detta har det möjligen pratats, men hotell är ingenting som nämns i samhällsbyggnadsnämndens beslut i mars 2020 där förvaltningen får uppdraget om att ta fram detaljplan för nya badhuset. Så vad planerar egentligen tjänstemännen utifrån?

I ett försök att få ordning på ärendet såg Jonas Sundström till att ärendet kom till kommunstyrelsen. Men… utan att vare sig placering eller hotellplaner gjordes kända, och utan yttranden från de nämnder som har olika ansvar i processen.

Vi moderater är mycket positiva till ett nytt badhus och har drivit frågan länge. Men vi är tveksamma till att investeringsbudget och driftkalkyl håller, då ingen kostnadsberäkning utifrån den tänkta platsen vid Framnäs utomhusbad finns utan endast en schablonkostnad utifrån förstudien. Värt att påpeka är också att förstudien inte innehåller några beräkningar över kostnaden för området runt det nya badhuset med nödvändig infrastruktur. För att säkra ett nytt badhus har vi därför föreslagit att det ska finansieras med vinster i aktiekapitalet och ha en total investeringsbudget på 500 miljoner kronor.

På kommunstyrelsen återremitterades ärendet på initiativ av Moderaterna. Majoriteten hade inget annat förslag utan medgav tvärtom att det mesta var just så illa skött som vi berättar om här.

Det är nu av största vikt för alla som vill se ett nytt badhus i Lidköping att badhusprocessen arbetas igenom grundligt. En investering på 500 miljoner kronor är ingenting man hanterar lättvindigt. Det blir att göra om och göra rätt.

Från Moderaternas sida tänker vi vara en garant för att vi har rätt underlag, tar ordentliga beslut och säkerställer att detta sker öppet och transparent. Badhuset är redan försenat på grund av undermålig politisk hantering. Det får Socialdemokraterna ta ansvar för.

Rasmus Möller (M)

Mathias Andersson (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.