Debatt: Så vill Moderaterna styra Lidköping

Debatt
PUBLICERAD:
Företagande och entreprenörskap är nyckeln till Lidköpings utveckling, skriver Moderaterna. Och att utveckla Framnäsområdet är en viktig prioriteringen för partiet.
NLT har gett samtliga partier i Lidköpings fullmäktige chansen att berätta hur de vill utveckla staden om de får egen majoritet i nästa val.Texterna publiceras på måndagar. Först ut var Centerpartiet 21 september, Liberalerna 28 september, Vänsterpartiet 5 oktober.
Här är Moderaternas text:

Ett nytt starkt Lidköping.

Lidköping är som en guldgruva. Unikt ekonomiskt läge med enorma resurser som ger möjlighet till tillväxt och en lysande framtid. Detta har Lidköpings politiker diskuterat sista 20 åren. Bra saker har gjorts, ibland i enighet, ibland utan. Har stor respekt för tidigare ledande politikers insats för vår kommun, oavsett politiskt färg. Många har gjort insatser för att vi ska dra nytta av vår gemensamma guldgruva.

Dagens utmaning är en annan. Guldgruvan finns kvar, och personalen jobbar på och gör efter deras förutsättningar det bästa de kan. Problemet idag är att politiken stängt ledningskontoret så vi saknar både framtidsvision och politiska direktiv. Ledningen är mätt och nöjd. Och dörren till kontoret verkar vara fortsatt stängd och det finns stora behov av ledarskap.

Vi Lidköpingsbor är extremt stolta över vår kommun. Det ska vi fortsätta vara. För stolthet över vår stad är den typ av drivkraft som behövs för att få fart på Lidköpings utveckling igen. För att vi ska fortsätta kunna handla på torget på lördagar, besöka Rörstrandsmuseet, få den vård och omsorg vi förväntar oss och den skolgång som krävs för att vi ska få ungdomar som växer upp till nya stolta Lidköpingsbor.

Svaret på detta är tillväxt. Utan tillväxt med mer skatteintäkter, fler arbetsplatser och fler invånare kommer Lidköping bli en kommun som avvecklas, inte utvecklas. Företagande och entreprenörskap är en stor nyckel i detta arbete. Vi ska vara rädda om våra företagare, visa dem respekt och som kommun bidra på de sätt vi kan. Lidköping står på en bra grund, med många små och medelstora företag som går bra. Lidköping har många duktiga företagare men tyvärr är inte Lidköpings kommun lika duktiga på att ta sitt ansvar. Det stoppar Lidköpings utveckling.

Tillsammans med Lidköpings näringsliv kan kommunen bygga ett nytt starkt Lidköping. Vi behöver fokusera på tillväxt, nya jobb och bostadsbyggande. I dag finns mycket av tillväxten av nya arbetsplatser i kommunens egna verksamheter, regionen och försvarsmakten. Regionen och försvarsmakten ska vi jobba tillsammans med, det är bra för tillväxten. Varje anställd i försvaret som väljer Lidköping som boendeort är guld värd. Men vi behöver förflytta jobbtillväxten till näringslivet. Enligt Svenskt näringslivs kommunranking är vi på plats 278 av 290 kommuner gällande kommunal konkurrens. I Lidköping är vi emot upphandling och privata initiativ, kommunen till och med driver den typ av verksamheter som vanligtvis är privat, vi äter upp marknaden. Näringslivet behöver ges möjligheten att vara kommunens jobbskapare.

För att skapa jobb, behövs bostäder. Moderaterna vill bygga ett nytt starkt band med bostadsbyggare och fastighetsägare där vi gemensamt tar ansvar för en kraftfull ökning av bostadsbyggandet. Vi ser ett behov 2 000 bostäder på sex år, för att rivstarta. Näst intill dubbelt upp mot kommunens nuvarande mål. Framnässtaden tillsammans med ett nytt badhus är en del där. Men vi ser förtätning som den bästa lösningen. Vi vill se fler bostäder i centrum som går på höjden, med olika boendeformer. Det bidrar till vardagspuls och en centrumhandel som utvecklas, inte avvecklas. Fler bostäder på landsbygd, med möjlighet till andra boendeformer än den klassiska villan. Men det viktigaste är egentligen att det byggs. Mycket och ofta. Vi behöver avsätta kommunal personal och ekonomi för att bidra till detta. Det eviga letandet efter nya fastighetsägare måste breddas, där vi kombinerar projekt med fastighetsägare som redan tar ett stort ansvar för boendefrågan, tillsammans med nya som vill hjälpa till. Den som vill bygga i nutid, bör få ett kommunalt snabbspår.

Kommunen behöver samtidigt plocka pengar ur guldgruvan och öka investeringstakten i sådant som skapar tillväxt. Moderaterna fortsätter driva på projekt som Framnässtaden med ett nytt modernt badhus, ett nytt Framnäs IP vid Dalängsskolan med fotbollsplaner och fullmåttshall m.m. Vi behöver göra investeringar i Lidköpings gamla skolor. Kommunens trafiksituation blir allt värre, och när staten och trafikverket inte prioriterar Lidköping behöver vi öka påverkanskampanjen från politiken, men också ta över ansvaret och se till att få åtgärder på plats. Annars kan vi stå i bilkön i många år till.

Ett ledarskap som är tydligt med vart vi ska, och vad vi prioriterar först. Säger man att allt är viktigt, då blir det platt, och inget blir gjort. Samtidigt behöver alla ta sitt ansvar, men också kräva sin rätt. Denna typ av ledarskap behöver genomsyra ledande politiker och tjänstemän. Men också näringslivet. Alla behöver ha på sig ledartröjan, och våga genomföra det som är viktigast först. Moderaterna har ibland vacklat i denna typ av frågor. Den tiden är nu över.

Lidköpingsmoderaterna är en garant för ett nytt starkt Lidköping. Där det är full fart i guldgruvan, ett fungerande ledarskap och ett fokus på tillväxt, jobbskapande och bostadsbyggande. Så vi kan fortsätta vara stolta.

Moderaterna, Lidköping

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.