Vi politiker har ansvar för alla

Insändare
PUBLICERAD:

Våra barn och andras ungar, är ett känt begrepp. Som politiker så har vi att ta ansvar för alla, även de som inte alltid platsar in.

Socialnämnden har under en längre tid också samtalat om hur vi bäst kan hjälpa de barn som behöver extra stöd och kommit fram till att de kan få bättre stöd om de finns på hemmaplan, i Lidköping. Vi kan inte fortsätta spela frisbee och skicka bort dem så långt som möjligt. Det är också ett ansvar mot alla Lidköpingsbor att vi använder våra gemensamma resurser på effektivaste sättet. Ja, och det är barn som hör hemma i kommunen. De är klasskamrater till barn i Lidköping.

Skolan har gjort sin planering och beslutat efter sina förutsättningar. När socialnämnden började söka efter lokal så visade det sig att Bojen stod tom och var en lämplig lokal.

Tommy Larsson, ordförande socialnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.