Finns ingen "dold agenda" om Filsbäck

Insändare
PUBLICERAD:

I flera insändare har anledningarna som låg till grund vid nedläggningen av fritidsverksamheten på ”Bojen” i Filsbäck ifrågasatts .

Anledningarna som angavs var dels ekonomiska dels verksamhetsmässiga.

Ekonomiskt kunde inte Vinninga skolområde längre finansiera dubbla verksamheter då nämndens kostnader skulle anpassas till nya budgetramar.

Verksamhetsmässigt erbjuds fritidsverksamhet på upptagningsområdets skola i hela kommunen.

Att kommunen ett halvår senare vill använda den numera tomma fastigheten till att förbättra omsorgen för barn som i dag erhåller boende i andra kommuner är inte ett resultat av en ”dold agenda”. Kommunens vilja att förbättra och utveckla sin verksamhet är anledningen till att en tom lokal nyttjas på ett annat sätt.

Vidare påstås att Filsbäcks förskola har lagts ner, detta stämmer inte.

Förskolan har sin givna plats och det finns inga planer på annat .

Mario Melani (S) ordförande barn och skola

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.