Debatt: För oss är barnen det viktigast

Debatt
PUBLICERAD:
Flytten av fritids från Filsbäck engagerar boende i samhället.
Foto: Thomas Kühnel
I debatten om placering av verksamhet i Filsbäck så verkar det som att en del personer är angelägna om att få saken att handla om annat än det viktigaste.

För oss är barnen det viktigaste. En del barn har särskilda behov som samhället måste tillgodose, både för barnens skull och för att upprätthålla en långsiktigt hållbar social utveckling i samhället. Det måste finnas verksamheter för detta och de måste ligga någonstans. Men alla barn har behov av en trygg uppväxtmiljö och behov av dagar som är rimligt långa. Hos oss i Filsbäck finns också barn som kan ha svårigheter och barn med speciella behov. Vår självklara ståndpunkt att vuxna inte ska ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Då blir bara barnen och ungdomarna förlorare. Men det är tyvärr dit som vissa i kommunen nu har drivit saken.

Bojen har varit Filsbäcksbarnens trygga fritidshem på gångavstånd från sina egna hem, det har under trygga och trafiksäkra förhållanden möjliggjort för barnen att lära sig att bli allt självständigare ju äldre de blir. Bojen blev som ett andra hem för många. Och barnen med särskilda behov av lugn, trygghet nära hemmet och fasta rutiner hade det. Så var det för barnen fram till dess som kommunen mot Filsbäcksbornas protester lade ned fritids på Bojen. Vi har ännu inte fått se uträkningen av hur mycket kommunen skulle ha sparat på denna åtgärd. Nu måste barnen köras till och från Vinninga där fritidslokalerna inte räcker till längre. Än har inte cykelvägen byggts och vägen är utan belysning. Och barnen med särskilda behov och deras familjer har drabbats hårdare än andra.

Nu vill vissa vrida det till att vi är bortskämda. De som säger så är skyldig att redovisa varför de människor är bortskämda som bor på orter där de politiska visionerna om det goda och trygga samhället är på väg att uppnås! Här bor både ”medel-” och ”arbetarklass”. Vid nedläggningen av Bojen tvingades vissa låna för ny bil för att klara av att behålla jobbet, var det bortskämt att bara ha en bil och att åka kollektivtrafik till jobbet? I en annan familj har båda föräldrarna nu tvingats gå ned i tid och lön för att kommunen inte har säkerställt att tillgodose barnets speciella behov när fritids lades ned. Var det bortskämt att arbeta heltid, betala skatt och klara barnets speciella behov utan större samhällsinsatser? Är barnen bortskämda om de inte har längre ”arbetsdagar” än sina föräldrar? Det goda samhället och social rättvisa åstadkoms inte genom att försämra för barnen, oavsett om de råkar ha fötts in i en familj som bor i Filsbäck eller inte. Att konstatera att det finns de som har det värre borde leda till att förbättra för dessa, inte till att göra det sämre för andra.

Men i en av landets rikaste kommuner så har både Filsbäcksbarn och andras barn med speciella behov ställts mot ekonomiska nedskärningar. Det handlar inte heller om prioritering utifrån sociala behov. Hade det varit det sistnämnda som styrt så hade kommunen inte blundat för budgetunderskott år efter år i social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Istället hade man för flera år sedan sökt genomföra de förbättringarna man nu säger sig arbeta för. Det är också intressant att läsa att tjänstemännens nedskärningar och effekterna av dessa beskrivs som ”slumpen”.

Vi har i samtal med politiker fått höra att Bojen, även när fritids flyttat, setts som en reservlokal för Filsbäcks förskola som börjar bli trångt. Var det löst prat? När Filsbäck byggs ut kommer en ny skola med fritids byggas i Filsbäck sägs det nu men i de planer som vi sett är på gång så finns bara bostäder och med mer bostäder blir det fler barn med behov av bland annat fritids. Att göra verklighet av planerna där skola, förskola och fritids är tänkta, dit är många, många år kvar. Varför ska barnen vänta på det när det redan fanns ett fritids här. Lägg den nya verksamheten i de utbyggnadsplanerna istället. Kommunen har andra lokaler i vackrare miljö än Filsbäck att använda under tiden.

Filsbäcks intresseförening har i en enkät som gick ut till alla i Filsbäck frågat vad de kan tänka sig och vilken ståndpunkt föreningen bör ha. Över 97% av alla som svarade vill ha tillbaka fritids eller förskola i Bojen, ingen var av motsatt uppfattning. Den linje vi följer är väl förankrad.

Följden av kommunens agerande är att Filsbäcksbarn och Filsbäcksbarn med speciella behov, är utkastade från det som var en bra och fullt fungerande verksamhet i Filsbäck - och andra som inte bor här ännu ska stoppas in istället. Kommunen kan uppfylla de behov som finns utan att ställa barn mot barn, eller ungdomar mot barn. Det är den konflikten som kommunen har åstadkommit och trasslat in sig i så försök inte skambelägga Filsbäck för att vi står på barnens sida.

/Styrelsen, Filsbäcks Intresseförening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.