• idag
  24 jan
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  25 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  26 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  27 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Tung tid att vara sjuksköterska

Insändare
PUBLICERAD:
Arkivbild
Just nu är det tungt att vara sjuksköterska i särskilt boende för våra äldre.

Allt för ofta attackeras den kommunala vården av våra nyhetskanaler, sociala media och insändare i diverse tidningar som ifrågasätter om vi verkligen ger våra äldre en adekvat vård vid covid-19 smitta.

Många tillfrisknar, men många av våra äldre återhämtar sig inte lika lätt från viruset på grund av bakomliggande sjukdomar.

De som flyttar in och bor på särskilt boende tillhör i dag de äldsta, sjukaste och sköraste i vårt samhälle. För de flesta av våra äldre som bor på ett särskilt boende upprättas en medicinsk vårdplan. En vårdplan om hur man önskar den kommande vården vid exempelvis stroke, infektion, fraktur och så vidare.

Detta sker via ett samtal mellan distriktsläkare, vårdtagare, anhörig samt sjuksköterska. De flesta önskar att få slippa åka till sjukhuset utan vill vara kvar på boendet och få en god omvårdnad. Där känner man sig hemma och trygg i sin miljö.

Det saknas kunskap om vad begreppet palliativ vård är. Just nu används det som synonym för att avsluta all vård och medicinera svårt sjuka till döds. Det är inte vad palliativ vård är.

Den palliativa vården och den palliativa värdefilosofins mål är att ge en förbättrad livskvalitet till en obotligt sjuk människa. På ett särskilt boende för äldre tillämpas den palliativa värdefilosofin hos alla vårdtagare.

Vi vill öka deras livskvalitet, göra den sista tiden i livet så bra som möjligt och när tiden är kommen för att lämna detta jordeliv ska det ske så smärt- och ångestfritt som möjligt för individen. Vi, inom kommunal vård och omsorg, har god kunskap om detta.

Man blir djupt oroad över denna rapportering som ges, att de läkemedel som vi med bred evidens använder vid symtomlindring, är en ”fast track” till döden.

Den vanligaste behandlingen vid andnöd är morfin då andnöden oftast inte har sin grund i syrebrist. Morfin används både som smärtlindring och för att lindra upplevelsen av andnöd. Att kunna få morfin vid smärta och/eller andnöd i livets slutskede är ett av Socialstyrelsens kriterier för god palliativ vård. Morfin påskyndar inte döden.

Till ”Undrande”: På våra särskilda boenden används inte syrgas och vi ser inte vad det hade gjort för skillnad i denna fas.

Glöm heller inte bort att inte alla av våra äldre med detta virus avlider. Många återhämtar sig och blir friska, med syrgas eller ej. Det rapporteras det aldrig om. De siffrorna lyser med sin frånvaro.

Som legitimerad vårdpersonal blir man upprörd och ledsen över hur det framställs att våra äldre ”får kvävas och plågas till döds”. En fruktansvärd bild över något som är långt ifrån verkligheten. Måla inte upp oss som några ”dödsänglar”! Vi arbetar dagligen med att göra livets sista tid så värdig som möjligt för individen, oavsett covid eller inte!

"Dödsänglarna"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.