• onsdag
  30 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Behåll pedagogisk verksamhet

Insändare
PUBLICERAD:

Vi är många som motsätter oss borttagningen av pedagogisk omsorg i kommunen, och jag är en av dem. Vi valde detta då barnen umgås i olika åldrar och barngrupperna är mindre, mer utevistelse, hemlagad mat och tryggheten med samma pedagoger dagligen. Här ser man individen.

Huvudorsaken till beslutet är den ekonomiska aspekten då alla verksamheter ska spara. Pedagogisk omsorg kostar cirka sex miljoner/år. Enligt kommunen så sparar man detta om man lägger ner. Nu uppmuntrar jag kommuninvånarna att se över vad våra skattepengar går till, det är ju allmänna handlingar. Gå gärna in på kolada.se och jämför statistik. Intressant sida. Här ser man att förskola kostar 157 396:- /barn pedagogisk omsorg 101 651:-/barn under 2019.

Vi har hela tiden fått höra att det kostar mer på pedagogisk omsorg?

Nämndens uppdrag utgår från FN:s barnkonvention, Agenda 21, IULA:s jämställdhetsdeklaration, skollagstiftning, läroplaner, Skolverkets allmänna råd och kommunala styrkort.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

I pedagogisk omsorg finns det många möjligheter att lyfta fram och tillsammans med barnen hantera och diskutera att människor är olika. I en miljö där olikheter ses som något naturligt och självklart ges barnen möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara. Det gäller för personalen att se det unika hos varje barn och att ta tillvara alla tillfällen för utveckling av förståelse och tolerans. (Detta är Skolverkets allmänna råd till pedagogisk omsorg.)

Kommunfullmäktiges styrkort

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.( Ofta används styrkort i företag och när det nu används i kommunen så blir det ekonomin som styr, inte kvalitet och resultat.)

Kvalitet och resultat på kommunens sida:

I dag förändras kraven på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i kommunens verksamheter. Det ställer nya krav på oss som kommun. Krav som innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt arbete för att öka effektiviteten och en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder.

Kommunikationen till föräldrar, pedagoger och barnen har varit undermålig och man har fått ansöka om ny barnomsorg till hösten snabbt. Ingen hänsyn har tagits till ny inskolning där föräldrarna inte har semester och har möjlighet att ha kortare dagar under två veckors tid. Från mindre barngrupper till större där barnen inte känner någon, tryggheten försvinner. Ingen hänsyn tagen till smittspridningen av covid-19 som detta kan medföra.

Linda, mamma till barn på Lövholmen Lavad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.