Utredning om husbilar snart klar

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare "Väntar på svar om husbilssituationen"

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller i dagsläget på att ta fram en lägesbild och plan för framtida platser för husbilar i kommunen och inom staden. I denna kommer också en målbild för vad kommunen vill kunna erbjuda husbilsturisterna i form av service presenteras. Utredningen planeras vara klar under hösten 2020 för att ett första område skulle kunna vara iordningställt till sommaren 2021. I väntan på denna undersöker vi möjligheten att iordningställa ett antal platser för husbilar på det som tidigare varit Klovets rastplats. En plats med utblick över Vänern som skulle kunna vara ett komplement för de som inte är i behov av den service som erbjuds på campingarna.

I dag kan man kan tömma latrin i kassett på Kartåsens rastplats. Man kan även fylla på färskvatten där.

För några år sedan byggde kommunen en tömningsstation vid Läckö skogscamping, denna sköts av Läcköstiftelsen som arrenderar området av kommunen. Andra campingar erbjuder också denna service mot en mindre avgift.

Om kommunen ska erbjuda bättre eller fler servicefaciliteter får utredningen visa, syftet är att det i så fall ska vara ett komplement till det som redan erbjuds och inte konkurrera med campingarna och näringsidkarna erbjuder runt om i kommunen.

Gustav Edvinsson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.