MUF: Dags för feminism på riktigt

Debatt
PUBLICERAD:
MUF Skaraborg skriver i dag hur de vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
Foto: Heiko

Alltför ofta handlar diskussionen kring jämställdhet om just ordet feminism. Partierna till vänster har stoltserat med uttrycket, samtidigt som de sakpolitiska förslagen inte har rimmat med feminismens faktiska innebörd. Riktig feminism handlar om att alla människor, oavsett kön, bör ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter - inte nödvändigtvis samma utfall. Detta rimmar mycket väl med MUF:s och Moderaternas ideologi, i kontrast till de rödgröna. Vi är de riktiga feministerna, och vi är trötta på vänsterns tomma poserande. Dags för feminism på riktigt!

Utgångspunkten för de rödgröna partierna kring jämställdhet har alltid handlat om lika utfall, oavsett situation. Kvotering av bolagsstyrelser är ett ämne som flitigt diskuterats över åren och där har de olika synsätten på människor tydliggjorts. Medan förespråkare av kvotering av bolagsstyrelser (och andra former av kvotering) omyndigförklarar kvinnor och deras förmåga att komma in i bolagsstyrelser samt i andra arenor ser vi i MUF kvinnor och män som individer som bör ha samma möjligheter att uppnå deras mål. Likväl bör ingen bli inkvoterad på grund av sitt kön, oavsett om det är en man eller kvinna.

Debatten kan appliceras på andra områden än gällande bolagsstyrelser för att exemplifiera, Könsfördelningen på högskoleförberedande program är utmärkt för detta. Nästan samtliga program har en majoritet med kvinnliga elever. Detta kan ha sin grund i olika orsaker, exempelvis faktumet att kvinnor generellt sett presterar bättre i skolan än män.

Trots detta lyfts aldrig kvotering av gymnasieklasser upp i debatten, då det för tillfället finns en bred enighet kring att kompetens ska gå först.

I ett samhälle med kvotering som utgångspunkt tvingas unga kompetenta tjejer bort från gymnasieprogram trots att de genomsnittligen är mer kvalificerade och kompetenta. Detta för att göra plats för killar som i kontrast inte är tillräckligt kvalificerade utan enbart fyller sin roll för att jämna ut siffrorna för statistiken. Kvotering skulle gå före merit och kunskap. Lämplighet för programmet i fråga bör avgöra och avgör idag om man kommer in eller inte, till skillnad från kvotering. Systemet bör i sådana fall aldrig vara överordnat individen, oavsett nivå.

Vad kan och bör politiken göra då för att främja ett mer jämställt och därmed samhälle? För uppenbarligen är samhället inte jämställt idag. Diskussionen kring hur omfattande patriarkatet är går absolut att ha, men likaså bör man oavsett partitillhörighet tillkännage dess existens. Hedersförtryck drabbar uppskattningsvis flera tiotusentals unga flickor. Normer och krav på hur kvinnor ska se ut och bete sig är utbredda, och är en stor anledning till den utbredda psykiska ohälsan som idag växer, framförallt hos unga kvinnor. Försörjningsstöd betalas fortfarande ut i de allra flesta fallen, enligt praxis, till mannen i hushållet. Och mer än var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen.

Det är dags för en politik som ser helheten när det gäller feminism i Sverige. En politik som grundar sig på lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. En politik som grundar sig i att motverka hedersförtryck. En politik som minskar otryggheten som främst påverkar unga kvinnor. De rödgröna skriker högt om ett patriarkat i identitetspolitiska debatter och om börsbolagsstyrelser, men är betydligt mer lågmälda när man diskuterar hedersförtryck, försörjningsstöd och den utbredda otryggheten bland kvinnor. Patriarkatet visar sig som tydligast i dessa former, men likväl är det även här den nuvarande regeringens avsaknad av politisk handlingskraft och reformer lyser starkast i sin frånvaro.

Liberalkonservativ feministisk politik är nödvändigt för att vi ska nå ett samhälle som är jämställt på riktigt. Det krävs kraftigt skärpta straff för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden. Det krävs att tänka nytt ekonomiskt och att ha förståelsen för behovet att ändra hur skatter och bidrag utformas. Det krävs ett krafttag mot hedersförtrycket som är vår tids kanske tydligaste patriarkala struktur.

En grundsyn att alla människor bör ses som fria individer som bör ha möjligheten, och friheten, att forma sina egna liv är den enda vägen framåt. Något som inte alltid uppmärksammas lika mycket är hur patriarkala strukturer som tar sitt uttryck via normer är destruktivt för alla, inte bara kvinnor.

Män som inte känner igen sig själva i dom typiska normerna om att män bör vara stora, starka och aldrig visa känslor påverkas negativt mentalt. Än värre är det för de människor som varken känner att de tillhör gruppen ”män” eller ”kvinnor” med deras respektive normer i beaktning. För att se dessa människor och hjälpa dem krävs en frihetlig grundsyn på individer i samhället även här.

När vänstern pratar om feminism och jämställdhet så pratar dom alltid om kvotering av bolagsstyrelser, något som enbart berör de ekonomiskt mest gynnade i samhället. Debatten behöver breddas, och fokus för partierna på vänstersidan behöver läggas om. Nu riktar vi oss direkt till regeringen och framförallt Socialdemokraterna. Ni behöver titta tillbaka på sin slogan från 2000-talet, och applicera det för er “feministiska” politik för 2020-talet. Mindre fokus på kvotering för välbärgade i börsbolagsstyrelser. Mer fokus på hedersförtryck, otrygghet och för de som lever inte lever i ekonomisk jämställdhet på grund av försörjningsstödet. Sverige kan bättre. MUFs syn på feminism skiljer sig mot de rödgröna. Vår syn på feminism kan sammanfattas kort och enkelt.

Alla ska med.

Jonathan Kahrs, 2:e vice distriktsordförande MUF Skaraborg

Zeynab Hussaini, ledamot MUF Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.