Hoppa till huvudinnehållet

Skolinspektionen kräver åtgärder för elev på Lidköpingsskola

Publicerad:
Reporter Anders Järnebrand
Anders Järnebrand
anders.jarnebrand@nlt.se
Skolinspektionen kräver åtgärder för en elev med frånvaroproblematik på en skola i Lidköpings kommun.
Skolinspektionen kräver åtgärder för en elev med frånvaroproblematik på en skola i Lidköpings kommun. Foto: Henrik Montgomery/TT

Lidköpings kommun måste vidta åtgärder för att tillgodose en elevs rätt till särskilt stöd och utbildning. Det kräver Skolinspektionen i ett föreläggande.

Eleven har under lågstadiet haft problematisk frånvaro och varit i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen utredde redan 2018 elevens situation och fann då att frånvaron inte utretts tillräckligt skyndsamt och att rätten till utbildning och särskilt stöd inte tillgodosetts i tillräcklig omfattning. Dock avstod man från att ingripa med hänsyn till att eleven under början av höstterminen detta år var tillbaka i skolan, fick undervisning enligt ordinarie schema och uppnådde kunskapskraven i alla ämnen.

Det aktuella beslutet har sin bakgrund i en anmälan till Skolinspektionen april i fjol, i vilken det görs gällande att skolan inte ger eleven det stöd och den hjälp hen behöver i sin skolsituation. Vidare anses skolan inte ha utrett elevens behov eller vidtagit adekvata åtgärder och heller inte lyssnat på vårdnadshavarnas förslag om åtgärder.

Inte tillräckligt stöd

Lidköpings kommun har å sin sida uppgett att elevens behov tillgodoses, att stödbehoven har utretts och åtgärdsprogram utarbetats. Man påpekar vidare att elevens utveckling gått starkt framåt under höstterminen 2019; eleven har gjort de flesta tester och prov som övriga klassen genomfört och visar minst godtagbara kunskaper i alla ämnen.

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut på att elevens frånvaro alltjämt är hög (23 procent under höstterminen 2019) och pekar på att de snart två år gamla utredningarna som gjorts kring orsakerna till frånvaron och behovet av särskilt stöd inte är tillräckligt aktuella för att ligga till grund åtgärder i dagsläget.

Skolinspektionen anser vidare att det åtgärdsprogram för eleven som utarbetades i december 2019 är alltför vagt formulerat och har även invändningar mot att elevens tidigare åtgärdsprogram avslutades i juni 2019 utan att detta föregåtts av en utredning.

Frånvaroproblematik

Nu föreläggs kommunen och skolans rektor att utreda elevens frånvaroproblematik och stödbehov och skyndsamt vidta åtgärder för att tillgodose hens rätt till utbildning och särskilt stöd. Om behov bedöms finnas ska också ett åtgärdsprogram tas fram där det tydligt framgår hur åtgärderna är avsedda att tillgodose elevens behov. Senast den 16 mars ska åtgärderna redovisas för Skolinspektionen.

Artikeltaggar

LidköpingSkola och utbildningSkolinspektionen

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.