Satsa på solceller och vindkraft på Hovby flygfält

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Värmeverket i Lidköping släppte 2018 ut 236 500 ton koldioxid, CO2, i luften enligt Naturvårdsverkets rapport för 2018.

Detta motsvarar all bilkörning i Lidköping under 4,7 år.

Globalt talar man i dag om att minska utsläppen av koldioxid. Lidköping energi visar dock stolt upp att man under 2018 minskade sina utsläpp med 41 700 ton. Men det är fortfarande 236 500 ton per år som väller ut från skorstenarna i kvarteret Kniven vid hamnen. Det totala utsläppet under ett år försöker Lidköpings energi dock dölja på olika sätt i de egna rapporterna.

Vi måste, enligt nästan all expertis världen över, få bort så mycket som möjligt av koldioxidutsläppen. Vår värld är på väg mot alla tiders katastrof globalt om vi inte klarar av det.

Vad ska vi i Lidköping, som är en av de stora klimatbovarna i landet, då göra för att minska utsläppen?

Att elda började våra förfäder göra för 100 000 år sedan för att hålla värmen. I Lidköping och i övriga världen fortsätter man med detta, trots att man vet vad utsläppen medför. Men utvecklingen går framåt och elektricitet producerad från sol, vind och vatten får allt större utrymme.

I Lidköping står Hovby flygfält, nästan öde och tomt. Ett kommunalt jätteområde som lämpar sig för såväl sol– som vindkraft.

Med lite råg i ryggen och långsiktigt tänkande hos våra politiker kunde kommunen sätta upp en mängd moderna vindkraftverk på flygplatsen, liksom en mängd solceller. Dessa kunde sedan i första hand producera el som värmer vattnet i värmeverket. En stor investering, men på sikt skulle fjärrvärmen i Lidköping bli billigare för konsumenterna, samtidigt som utsläppen av koldioxid reduceras rejält, kanske ner mot noll.

Om det inte blåser då? Om solen inte ger tillräckligt med energi?

Ja, då kan man i nödfall elda i någon av pannorna på värmeverket.

Att komma och gnälla om utsläppen från bilarna i Power big meet, verkar nästan patetiskt om man begrundar 236 500 ton från värmeverket.

Visionär

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.