Fråga till Lidköpings politiker

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sören Turesson
Skola. En fråga till Lidköpings kommuns fullmäktigeledamöter, alla partier och till politiker i alla nämnder: Vilket ger barnen i vår kommun bäst möjligheter med att lyckas i skolan och att lyckas i livet?

1. Minskat resursstöd till musikskolan, barn- och elevhälsan, skolans elevpeng, med mera.

2. Miljonbeloppssatsningar på en permanent isbana på torget, Power Big Meet, Hamnstadsprojekteringar med mera.

Analysera noga, tack!

Tänk även på följande: En 7-åring som inte får den skolgång hen förtjänar går miste om något för livet. Skolan är lagstyrd och gäller alla barn/elever, vilket är viktigt att komma ihåg. Skolan kan både hjälpa och stjälpa. Ett är säkert; En bra skola kostar!

Lidköpings kommun håller en relativt resurssnål skola då det gäller exempelvis elevpeng och satsningar på barn- och elevhälsan. Detta är kommunens politiker stolta över.

Jag vill dock påminna om att framgångsfaktorer för alla elevers goda möjligheter i skolan är en resursstark skola gällande pedagoger/lärare, metoder och tid. Vidare kan man fundera över hur man tar samhällsansvar som skolpolitiker. I min värld är det då man talar för sin verksamhet och vill prioritera skolan både ekonomiskt och i samhällsdebatten.

En politiker är ämnad att tjäna människor och samhällsnytta samt att följa lagen. Skolan är ett obligat. Jag vet att det finns miljonläckage inom ”icke lagstyrd” verksamhet inom många nämnder i kommunen.

Jag tänker att du som politiker inte ska svara på min fråga med inlägg i tidningen. Ställ dig istället framför spegeln och se dig själv i ögonen. Koppla på hjärna, hjärta och analys. Besvara frågan och agera utifrån det betydelsefulla uppdrag som du just nu har.

Anonym (vågar inget annat)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.