• idag
  6 juni
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   3.6 mm
 • söndag
  7 juni
  15°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  8 juni
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  9 juni
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  10 juni
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Striden om Solåker - den sista pedagogiska omsorgen i Essunga kommun

Insändare
PUBLICERAD:
Solåker förskola i Essunga station hotas av nedläggning.
Foto: Felicia Stadling

Det har nu gått fyra veckor sedan vi på Solåker i Essunga station fick reda på att utbildningsnämnden i Essunga kommun beslutat om en budgetbesparing i form utav nedläggning av vår barnomsorg. Vid ett dialogmöte den 3/9 beklagar man beslutet och skyller på ekonomin – en ekonomi man inte kan redovisa för. På detta svajiga underlag väljer man att ta bort valmöjligheten för oss föräldrar nu och i framtiden.

Solåker är inte en förskola utan en pedagogisk omsorg. Kommunen ska enligt 25 kap. 2 § i skollagen sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer gällande pedagogisk omsorg s. 11 kan man läsa ”Att ”sträva efter” innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg.” och på s. 36 ”Regeringen har tydligt aviserat att mångfald och valfrihet är viktiga kvalitetsfrågor. Av valfrihetsskäl är det viktigt att familjedaghem och flerfamiljslösningar samt andra verksamheter finns för barn vars föräldrar önskar dessa verksamhetsformer. (Prop. 2009/10:165 sid 526–527).” Anledningen till att vi har valt att ha våra barn på Solåker är just att Solåker inte är en förskola, det är något annat, en hemliknande lokal med en barngrupp i blandade åldrar, där alla barn utifrån sina egna förutsättningar får ta plats och utvecklas. Förskolans läroplan är vägledande istället för styrande. I den blandade barngruppen får de stora barnen känna sig stora och växa när de stöttar de små, men de får också möjligheten att leka och då bejaka sin barnslighet. De små barnen har de stora att se upp till, de lär sig av dem och njuter av uppmärksamheten de får. Att hämta sin två-treåring och finna att hen sitter i knät hos ett av de stora barnen, och sen höra hela vägen hem vad det stora barnet sa eller gjorde är fantastiskt.

Solåker är ingen lyx, kommunens budget visar att kostnaden för våra barn är ca 20000kr/barn/år mindre jämfört med den kommunala förskolan. Är det bara personalkostnad som gör Solåker billigare eller är den också effektivare? Hur bereddes egentligen frågan? Det är inte länge sedan kommunen inte kunde erbjuda barnomsorg och nu ska man lägga ner en inarbetad, omtyckt och billig verksamhet?

Finns det en underliggande agenda? Vi har tidigare i kommunen märkt det genom hotet om nedläggning av Jonslunds skola. Moderaterna och Centern styr vår kommun, de gick till val på att hela kommunen ska leva. Nu är det upp till bevis, ska det finnas kommunal service i alla delar av kommunen?! Ni som har era barn i Bredöl, Jonslund, Främmestad eller Fåglum, det är dags att uppmana till insyn- fråga era politiker vad de vill? Nästa gång är det er skola/förskola det gäller!

Som en ur personalen på Solåker (som även jobbat på Ängen) sade med tårar i ögonen ”Det vi gör här [på Ängen] är bra, men det jag sett på Solåker, det är fantastiskt.”

Föräldrarna på Solåker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.