• idag
  29 sep
  13°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vara kommuns skolor behöver mer resurser

Debatt
PUBLICERAD:
Egon Frid menar att skolverksamheten i Vara kommun är underfinansierad.
Foto: Lillemor Karlin-Flink

Kommunens högstadieskolor, Nästegårdsskolan i Kvänum och Alléskolan i Vara, är båda i behov av omfattande renoveringar och ombyggnationer. För att bedriva en bra högstadieverksamhet i bra lokaler har bildningsnämnden gett kommunen i uppdrag att se över kommunens högstadieskolor.

Detta uppdrag påverkas också av Vara kommuns samlade skolorganisation och det resursbehov som skolorna i Vara kommun behöver utifrån den decentraliserade skolorganisationen som alla partier i Vara kommun har ställt sig bakom.

Vänsterpartiet i Vara motsätter oss inte denna översyn för att vi tror på att översynen kommer att visa att skolornas verksamhet inom Vara kommun är underfinansierade och behöver mer resurser för drift och investeringar samt att det finns ett driftsunderskott just på grund av kommunens decentraliserade skolverksamhet. Detta driftsunderskott, resurser som saknas idag, beräknas ligga på minst 10 miljoner kronor och är den främsta orsaken till att Vara kommun redan låg lärartäthet totalt sett i kommunen.

Vänsterpartiet kan redan nu utlova att vi kommer att fortsatt stödja att våra skolor i Vara kommun ska få vara kvar. Det gäller våra högstadieskolor i Kvänum och Vara, våra landsbygdsskolor och de skolor vi har inom skolorganisationen idag. Vänsterpartiets alternativ är att renoveringar och ombyggnationer sker inom de befintliga skolorna som Nästegårdsskolan och Alléskolan.

Vänsterpartiet kommer inte att stödja att en kommunal friskola ersätter högstadiet och Nästegårdsskolan i Kvänum, ej heller att Vara kommun bolagiserar skolfastigheterna. Vd:n på Vara Industrifastigheter AB tillika vd på Vara Bostäder AB ska lägga energin på att bygga bostäder i Vara och inte till att bygga mer bolag.

På bildningsnämnden yrkade Vänsterpartiet avslag på nämndens förslag angående besparingsåtgärder för att få budgeten i balans. Detta då Vänsterpartiet ser dessa förslag som besparingsförslag inom allmänkulturen, biblioteken, baden och skolan som vi inte ställer oss bakom. Vänsterpartiet har i kommunfullmäktige lagt förslag om utökad ram till bildningsnämnden för att finansiera verksamheten.

Vänsterpartiet motsätter sig att biblioteksfilialerna stängs och/eller får andra driftsformer. Vänsterpartiet anser att biblioteksfilialerna utgör en viktig del av allmänkulturen inom Vara kommun och på de berörda orterna. Vänsterpartiet motsätter sig också att stänga badet i Kvänum då det utgör en viktig del av fritidsutbudet på orten.

Vänsterpartiet har inte medverkat till de genomförda och planerade besparingsåtgärder för bildningsförvaltningen som bedöms leda till en besparing på ett stort antal tjänster med konsekvenser av att lärartätheten minskar, ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal samt risken att elevers måluppfyllelse påverkas negativt.

Vänsterpartiet har istället påvisat via sitt budgetförslag i kommunfullmäktige och ram till bildningsnämnden att bildningsnämnden behöver förstärkt ram för att klara av den skolorganisation och kultur- och fritidsverksamhet som nämnden ansvarade för.

Egon Frid

Vänsterpartiet i Vara

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.