• idag
  7 juni
  15°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  8 juni
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  9 juni
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  10 juni
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  11 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Nu får det vara nog på dränering av social och arbetsmarknad

Insändare
PUBLICERAD:

Den borgerliga oppositionen i Lidköping bestående av moderater och liberaler ser med oro på hanteringen av social och arbetsmarknad i Lidköping.

Nu får vi visa politiskt ledarskap och inte låta historiska misstag dränera både personalens arbetsmiljö och möjligheter till ett av våra kanske viktigaste uppdrag i kommunen. Det handla om att identifiera och ta hand om dom som av olika anledningar hamnat i olika personliga och familjesvårigheter samt hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden.

Social och arbetsmarknad i Lidköping fortsätter att ha en otroligt jobbig situation trots att man genomgått ett stålbad gällande kostnadsöversyn och besparingar i verksamheten. Trots detta fortsätter kostnadsjakten och vi ser att till exemepel budgeten för externa HVB-placeringar redan i augusti har ett överdrag med 9 Mkr och kostnaderna fortsätter att skjuta i höjden. Det ekonomiska resultatet för 2019 beräknas till 22,5 miljoner kronor. Detta är något som händer i så gott som alla kommuner i Sverige men vi vingklipper vår verksamhet då de tvingas skära ner på allt.

Förvaltningen har sedan tre år genomlyst verksamheten och ”lyft på alla stenar” för att försöka nå ned till en felaktig budgetering. Vi har en förvaltningschef som på som vi anser felaktiga grunder rekryterades till jobbet då det istället för att vara en verksamhet som skulle byggas upp visade sig vara ett uppdrag att krympa verksamheten till det minimala och nu till och med riskera att behöva ta bort lagstadgade uppgifter.

Nu har detta pågått länge, och vi ser inga framtidsutsikter att detta ska lösas utifrån nämndens ekonomi och nuvarande uppdrag. Förvaltningsledning och personal på social och arbetsmarknad har gjort mer än vad man kan begära men måste nu få rimliga förutsättningar för att utföra ett av kommunens kanske viktigaste arbete.

Vi tror även att det i grunden är fel att enbart justera budgeten då det troligen även behöver göras en omfördelning av uppdrag mellan till exempel social och arbetsmarknad samt vård och omsorg. Vi ser även att ”hemmaplanslösningar" behöver sätta fart då detta är något som tidigare utredningar pekat på som dellösning.

Vi anser därför att en utomstående politisk kriskommission behöver tillsätts där alla partier är representerade. Vårt förslag är att budgetberedningen skulle kunna få detta uppdrag.

Vårt förslag är att huvuduppgifterna för denna kommission skulle vara att:

• Se över och vid behov omfördela ansvarsområden och uppdrag mellan social och arbetsmarknad samt vård och omsorg.

• En kommunövergripande åtgärdsplan gällande placeringar på hemmaplan tas fram.

• Budgetjusteringar görs så att långsiktiga ekonomiska förutsättningar ges för nämnderna baserade på verkliga kostnader samt de justeringar som genomförs.

Från Moderaterna och Liberalerna gör vad vi kan för att i nämnden stötta förvaltningen men nu anser vi att problemet inte är ett nämnds problem utan måste lösas i kommunen som helhet.

Kristina Classon (M) 2:e vice ordförande SoA

Käth Birgetz (L) ledamot arbetsutskottet SoA

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.